obalic_stereotyp_matematykiW ramach projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji" w okresie 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 został zrealizowany grant „Matematyka może być ciekawa". Główne cele tego przedsięwzięcia to: rozbudzenie zainteresowań uczniów ciekawą matematyką, wypromowanie matematyki jako przedmiotu o wszechstronnym zastosowaniu, rozwijanie i kształtowanie kreatywności uczniów, promowanie i popularyzacja osiągnięć uczniów.

W realizacji grantu brali udział uczniowie klasy 3 Tb, a całe przedsięwzięcie składało się z trzech działań:
     Konkurs „Przygotowujemy się do matury z matematyki". W ramach tego zadania uczniowie samodzielnie przygotowywali się do konkursu na podstawie filmów edukacyjnych opracowanych przez CKE "MATMA. Zobacz jakie to proste", zamieszczonych na portalu interklasa.pl. Odbyło się cztery sesje konkursu w postaci testów sprawdzających.
Zwyciężyła: Marta Palczyńska, która otrzymała dyplom i tytuł „Eksperta matematyki".
     Zadanie „Dlaczego warto uczyć się matematyki?". Uczniowie opracowali album oraz prezentację multimedialną, ukazując zastosowanie matematyki w sztuce, architekturze, muzyce, budownictwie, medycynie oraz w życiu codziennym.
     Konkurs "Reklama matematyki". Uczniowie układali jednocześnie w języku polskim i angielskim hasła reklamowe: wierszyki, rymowanki, fraszki, promujące matematykę. Zgłoszone hasła były oceniane w dwóch kategoriach: głosowanie w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły (link) oraz ocena poprawności tłumaczenia hasła w języku angielskim.
Zwyciężyła: Dorota Hołonowicz, która otrzymała dyplom i tytuł „Mistrza PR matematyki".

Zwycięzcom gratulujemy!