informator_okladkaW 14 Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych nasza szkoła zajęła 168 miejsce, natomiast w Rankingu Maturalnym Techników zajęliśmy 115 miejsce w kraju i 12 miejsce w województwie lubelskim . Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu technika zostały ocenione za pomocą pięciu kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowychi dodatkowych, egzamin zawodowy, oraz opinia o uczniach szkoływyrażona przez kadre akademicką. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.