wykres_1aI semestr roku szkolnego 2011/2012 mamy za sobą. Sekcja naukowo - informacyjna zrobiła szczegółowe podsumowanie minionego półrocza. Na wykresach można zobaczyć, która klasa ma najwyższą średnią czy też frekwencję. Sprawdzić można również nazwiska najlepszych uczniów w poszczególnych klasach. Życzymy miłej lektury.  Członkowie sekcji naukowo - informacyjnej


srednia

frekwencja

licea

technika

uczniowie