f20W dniu 21 marca 2011 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych i Informatycznych.
Z tej okazji w auli naszej szkoły odbyły się pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych. Obraz z doświadczeń wykonywanych przez uczniów był przenoszony za pośrednictwem kamery wizyjnej na duży ekran, co pozwoliło szerokiemu gremium uczniów na bieżąco śledzić poczynania ich kolegów

Galeria zdjęć

Po każdym doświadczeniu uczniowie mieli okazję popisać się swoją wiedzą fizyczną wyjaśniając poszczególne zjawiska. Za poprawne wyjaśnienie można było otrzymać słodką niespodziankę.
Bardzo ciekawie zaprezentowali swoją pracę uczniowie klas technikum architektury krajobrazu. Na korytarzu przed aulą można było obejrzeć makiety z wizualizacjami ogrodowymi, plakat przedstawiający kolejność wykonywania projektu ogrodu, projekt techniczny – elementy małej architektury w ogrodzie oraz wystawę wiosennych dekoracji florystycznych. W czasie przerw wyświetlane były prezentacje multimedialne pt. „Nowoczesne ogrody", „Tarasy i balkony wiosną".
Natomiast uczniowie działający w kole naukowym Ti zaprezentowali wykonane przez siebie prace konkursowe z Olimpiady Innowacji Technicznych (m.in. robota).
W tym dniu uczniowie klas trzecich i czwartych technikum mogli sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowania do matury grając na tablicy interaktywnej w multimedialny quiz matematyczny „Grasz i zdasz". Oprócz tego uczniowie brali udział we wzorowanym na programie telewizyjnym, konkursie geograficznym „Jeden z dziesięciu".
Uczniowie kilku klas mogli się przekonać czy łatwa i przyjemna jest praca nauczyciela prowadząc lekcje matematyki dla swoich kolegów z klasy.
W Galerii „Na końcu korytarza" można było obejrzeć wystawę plakatów przedstawiających różne ujęcia symetrii m.in. w architekturze, w przyrodzie oraz promujących fizykę.
Ten dzień był bogaty w wiele wydarzeń (oprócz opisanych tutaj były jeszcze gry i zabawy logiczne, łamigłówki matematyczne, gry symulacyjne „Anatomia i fizjologia człowieka", krzyżówka informatyczna", projekcja filmu „Biografia Karola Darwina", „Świat według Google") a wszystkie miały na celu pokazanie, że przedmioty matematyczno – przyrodnicze i informatyczne to nie tylko „nudna teoria", ale też miła i przyjemna zabawa.