ochrona_ludnosciUczniowie naszej szkoły -Gadomski Sylwester kl.IV TI, Samek Beata kl.II LE, Czuhan Monika kl.II LE brali udział w finale " XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności. W ramach nagród uczniowie otrzymali indeksy na Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Siedlcach.