dsc532003.09.2012r. o godz. 9:00 w auli szkolnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
Wśród przybyłych gościliśmy przewodniczącego Rady Rodziców pana Sławomira Palucha. Pani Dyrektor Marta Borys w swoim przemówieniu powitała młodzież oraz wszystkich pracowników szkoły.

Galeria zdjęć

Szczególnie ciepło zostali przywitani uczniowie klas pierwszych. Pani Dyrektor podziękowała im za wybór tej szkoły oraz życzyła wszystkim pierwszoklasistom szybkiej adaptacji w nowym środowisku szkolnym, zapewniając jednocześnie o przychylności zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów.
Na uroczystości została również przedstawiona pani Małgorzata Krupska, która z dniem 1-ego września objęła stanowisko wicedyrektora do spraw wychowawczych.
Po oficjalnej części rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.


Rok szkolny 2012/2013 uważamy za otwarty!