darczyncy motto

W imieniu Dyrekcji

Grona Pedagogicznego oraz uczniów

Zespołu Szkół Zawodowych nr1 w Białej Podlaskiej

składamy serdeczne podziękowania

za przekazaną nam darowiznę.
Udzielone wsparcie zostało przekazane na cele dydaktyczno – naukowe,
dzięki czemu ulegnie poprawie

baza dydaktyczna szkoły

darczyncy1

darczyncy2