foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Zmiana do specyfikacji w ramach postępowania na „zakup i dostawę laptopów, oprogramowań, urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizerów i kamery cyfrowej” dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej - ZSZnr1.272.1.17

Na podstawie art. 38 ust.4 UPZP zamawiający modyfikuje treść poprzez:

  1. zmianę w części III specyfikacji opisu przedmiotu zamówienia (dodanie „wizualizera” oraz udzielenie zamówienia bez jego podziału na części).
  2. Zmianę w części IV terminu wykonania zamówienia z 14 na 10 dni, od dnia podpisania umowy.
  3. Zmianę w części IX.2 SIWZ poprzez wskazanie dodatkowo oświadczenia o treści załącznika nr 4.
  4. Zmianę w części IX.7 daty otwarcia ofert na 19.09.2017r., godz.1115.
  5. Zmianę w części X.3 w zakresie zmiany terminu złożenia oferty na dzień 19.09.2017 roku, do godz.1100 oraz terminu otwarcia ofert na dzień 19.09.2017 godz. 1115.
  6. Zmianę w części X.4 wykreślenie wyrazów:„w tym kwoty jakie zamierza przeznaczyć na poszczególne części zamówienia” oraz dopisanie tiret 2 wyrazu „gwarancji”.
  7. Zmianę w części XII.1.2) dopisanie treści „gwarancja na okres pomiędzy przedziałami lat lub powyżej 48 miesięcy nie wpływa na wartość gwarancji” .
  8. Zmianę załączników nr 1,2,3,4,5,6 do specyfikacji ponownie przedkładamy w związku ze zmianami pkt 1-7. Specyfikację poprawioną załącza się jako całość do niniejszej zmiany specyfikacji.

 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

na zakup i dostawę:

- 32 szt. laptopów z systemem operacyjnym,
- 32 szt. pakietów oprogramowania biurowego - wersja edukacyjna,
- 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych: drukarka, skaner, fax,
- 1 szt. kamera cyfrowa 4k,
dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej
Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu "Dobra szkoła – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Dodano załącznik 1A


 
 
 

Szukaj

Serwisy

rdk

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie