foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

Formularz ofertowy - Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań osobowych  - Załącznik nr 3


W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wszystkie meble opisane w przedmiocie zamówienia muszą spełniać wszystkie wymogi technicznojakościowe określone w przepisach prawa, w tym normy bezpieczeństwa (wymagane są odpowiednie atesty lub certyfikaty).


Pytania i odpowiedzi


 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie