Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, podaje do wiadomości, że w wyniku przeglądu złożonej jednej oferty z ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 36, została zakwalifikowana następująca kandydatka, która spełniła warunki formalne:

1. Sylwia Mroziuk zam. Styrzyniec