foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

 Przetarg na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu Kompetencje zawodowe - szansą na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020

 

SIWZ

Zmiana w treści SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 - wzór umowy


 Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załącznik podstawy odrzucenia

 

 

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie