dofinansowanie projektu "Kompetencje zawodowe - szansa na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


 Pytania i odpowiedzi


 Zmiana terminu składania ofert


Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty