Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Kompetencje zawodowe – szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020

 

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 Umowa


 Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty