foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan:

 Piotr Zelent, zamieszkały w Białej Podlaskiej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Piotr Zelent spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydat wykazał się dobrą znajomością zagadnień dotyczących stanowiska.

Biała Podlaska, 07.11.2019 r.

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz