foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Biała Podlaska, dnia 17.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.     Zamawiający:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 341 67 87, fax. 83 343 66 06

2. Przedmiot zamówienia: Przedstawienie oferty na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów w czasie odbywania staży zawodowych na terenie Polski.

3.     Informacje ogólne:

Dane ubezpieczającego:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
21-500 Biała Podlaska

REGON 000178933

NIP 537-11-54-467

4.     Główne założenia

Liczba osób do ubezpieczenia: 114

Forma zawarcia umowy: imienna
Okres ubezpieczenia

28.06.2021- 09.07.2021 – 8 osób

05.07.2021 –  30.07.2021- 94 osoby

02.08.2021 - 27.08.2021- 12 osób

5. Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.
Przedmiot ubezpieczenia to następstwa :
•    Nieszczęśliwych wypadków
•    Krwotoku śródczaszkowego
•    Zawału serca
Nieszczęśliwy wypadek- jest to nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to gdzie w danym momencie przebywał przez 24 h na dobę.

6.  Zakres ubezpieczenia obligatoryjny:

  •   Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Suma ubezpieczenia minimum 50 000 zł.

  •     Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku w tym zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji oraz omdlenia- 1 % uszczerbku =1 % sumy ubezpieczenia (minimum 50 000 zł.)

7.  Zakres ubezpieczenia fakultatywny

  •     Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy  stomatologicznej zębów (30% sumy ubezpieczenia)
  •  Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  tj. wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, badania oraz rehabilitacja zlecone przez lekarza, pobyt w szpitalu, zakup środków opatrunkowych (30% sumy ubezpieczenia)

Zakres terytorialny: Polska

8. Klauzule dodatkowe:

Rozszerzenie ochrony o pracę fizyczną.

9. Miejsce i termin składania ofert.

  1. Ofertę należy dostarczyć do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 ul. Piłsudskiego 36, Biała Podlaska, sekretariat pokój 020 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 23.06.2021 r. do godz. 1000.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Termin składania ofert: do 23.06.2021 r. godz. 1000

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz