Biblioteka szkolna
(Strona internetowa biblioteki)

"Cóż może być bardziej cennego
od codziennych spotkań z mądrymi książkami."
Lew Tołstoj
Biblioteka szkolna pełni rolę multimedialnego centrum informacji:
  • wspomaga realizację programów nauczania i wychowania
  • umożliwia edukację kulturalną i informacyjną uczniów
  • udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.
Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia: czytelnię z wypożyczalnią oraz magazyn. Korzystają z niej uczniowie technikum, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Biblioteka liczy ponad 19 tys. woluminów. Dostosowany do potrzeb szkoły księgozbiór jest systematycznie uzupełniany.

W czytelni uczniowie mogą korzystać z księgozbioru podręcznego: encyklopedii, słowników, zbiorów audiowizualnych, prasy. Młodzież może odrabiać lekcje, zdobywać umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijać zainteresowania i uzdolnienia.

Czytelnia wyposażona jest w 8 nowoczesnych stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet, skanery, drukarkę, telewizor, magnetowid, kamery, aparaty cyfrowe, laptopy i projektory. Na jednym stanowisku dostępny jest katalog biblioteczny. Wypożyczanie dokumentów odbywa się przy pomocy komputera.

Zasady korzystania z komputerów określa specjalny regulamin. Czytelnia posiada 30 miejsc czytelniczych.

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Internat

W ZSZ nr 1 funkcjonuje internat dla dziewcząt. W internacie jest 95 miejsc w pokojach 3- 4 osobowych, znajdują się 2 duże łazienki z kabinami prysznicowymi, 2 czytelnie, w których odbywają się spotkania i zajęcia.
Jest również pokój dla gości, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu oraz blok żywieniowy, w którym zapewniamy całodzienne wyżywienie dla mieszkanek internatu.

Nauczyciele wychowawcy pełnią dyżury przez całą dobę i zapewniają tym samym wychowankom właściwą opiekę.

W internacie działa Samorząd Uczniowski oraz sekcje: gospodarczo- porządkowa i kulturalno- naukowa. Pracując w tych sekcjach młodzież rozwija własne zainteresowania i uczy się samorządności.

Placówka organizuje wiele imprez okolicznościowych, wycieczek, imprez sportowych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

Warsztaty i klasopracownie technologiczne


Warsztaty szkolne są placówką szkolenia praktycznego dla mlodzieży kształcącej się w ZSZ nr 1. Szkolą praktycznie młodzież w następujących specjalnościach :
  • kucharz malej gastronomii
  • kucharz
  • technik organizacji usług gastronomicznych.
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
Nauka  zawodu odbywa się poprzez przygotowywanie obiadów abonamentowych, różnorodnych zakąsek, wypieki ciast i ciasteczek oraz organizację przyjęć okolicznościowych różnego typu w pomieszczeniach warsztatów lub w miejscach wskazanych przez zamawiających.

Dodatkowym atutem warsztatów jest mozliwość organizowania przyjęć na wolnym powietrzu przy grilu czy ognisku.

Tradycją warsztatów są organizowane wystawy świąteczne, na których prezentujemy podlaskie potrawy i wypieki oraz zdrową żywność.

 


Klasopracownie

W Zespole Szkół Zawodowych znajduje się ok. 40 klasopracowni.
Najbardziej dumni jesteśmy z pracowni multimedialnej i 5 sal komputerowych, a także nowocześnie wyposażonych pracowni gastronomicznych.


Zaplecze sportowe

SALA KOREKCYJNO – AEROBIKOWA
Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej odbywają się w ramach, programu „szkoła równych szans”/piłki korekcyjne/
Ładna sylwetka, dobry nastrój, ciekawy przyrząd lub przybór to wszystko na zajęciach z aerobiku /stepy/

SIŁOWNIA
Wzmocnienie, kondycja, rzeźba mięśni to zajęcia na siłowni nie tylko dla chłopców.

 

silowniaSTADION
To ćwiczenia ogólnorozwojowe i kondycyjne oraz gry i zabawy terenowe na świeżym powietrzu.

SALA GIMNASTYCZNA
Piłka siatkowa, piłka nożna , piłka koszykowa i wiele inny gier i zabaw dla kształtowania sprawności fizycznej.


Aula


Więcej zdjęć...

W szkole znajduje się wspaniała aula, która może pomieścić około 350 osób. Wyposażona jest w nowoczesne nagłośnienie i posiada scenę, na której prezentują się uczniowie podczas różnych uroczystości - akademii, występów szkolnego chóru, czy zespołu tanecznego.

W auli odbywają się również egzaminy, np. gimnazjalny i maturalny.