LOSY ABSOLWENTÓW Z ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
DANE NA GRUDZIEŃ 2013


Absolwenci liceum i technikum

 

losy 2013 1

 

losy 2013 2

 

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej

 

losy 2013 3

 

losy 2013 4

 

losy 2013 5

 

losy 2013 6

 

ABSOLWENCI , KTÓRZY PODJĘLI PRACĘ dane na grudzień 2013r.

 

losy 2013 7