REGULAMIN
 
1. Każdy uczeń, który w danym miesiącu nie spóźni się i nie opuści żadnej godziny lekcyjnej otrzyma od wychowawcy BILET 100% FREKWENCJI.
 
2. Uczeń, który przewiduje 100% frekwencję zgłasza ten fakt wychowawcy, możliwie najwcześniej na początku miesiąca otrzymuje Bilet.
 
3. Uczeń wykorzystuje BILET w kolejnym miesiącu, dowolnego dnia.
 
4. BILET upoważnia do zwolnienia z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki, posiadania pracy domowej zadanej
 
z dnia na dzień lub braku zeszytu i innych przyborów , stroju na lekcje wychowania fizycznego.
 

5. Uczeń pilnuje, aby wybranego przez niego dnia BILET został podpisany przez nauczyciela na początku pierwszej lekcji. W innym przypadku nie można z niego skorzystać w tym dniu.