foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej zwanego dalej „Zespołem Szkół Zawodowych nr 1” wchodzą następujące typy szkół:

  1. Technikum
      2. Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Cykl kształcenia w Technikum  na podbudowie programowej szkoły podstawowej trwa 5 lat.

Młodzież kształci się w zawodach:
 
technik ekonomista,
technik rachunkowości,
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik architektury krajobrazu,
technik informatyk,
technik handlowiec,
technik spedytor,
technik hotelarstwa,
technik logistyk,
technik teleinformatyk,
technik programista,
technik geodeta.
 
Cykl kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia  na podbudowie programowej szkoły podstawowej trwa 3 lata.
Młodzież kształci się w zawodzie: kucharz, cukiernik.

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz