foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej zwanego dalej „Zespołem Szkół Zawodowych nr 1” wchodzą następujące typy szkół:

 1. technikum,
 2. zasadnicza szkoła zawodowa,

Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1:

 • Technikum nr 1 w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36

Czas trwania cyklu kształcenia oraz rodzaje zawodów, specjalności i profilów, w których szkoła kształci młodzież zależą od typu szkoły:

 1. Cykl kształcenia w Technikum nr 1 na podbudowie programowej gimnazjum trwa 4 lata, absolwenci otrzymują tytuł :
  • technika ekonomisty,
  • technika organizacji usług gastronomicznych,
  • technika żywienia i usług gastronomicznych
  • technika architektury krajobrazu,
  • technika informatyka,
  • technika handlowca,
  • technika spedytora,
  • technika hotelarstwa,
  • technika logistyka,
  • kucharza
  • kelnera.
 2. Cykl kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 na podbudowie programowej gimnazjum trwa 3 lata (nowa podstawa programowa), młodzież kształci się w zawodzie: kucharz

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie