W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej zwanego dalej „Zespołem Szkół Zawodowych nr 1” wchodzą następujące typy szkół:

  1. Technikum
      2. Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Cykl kształcenia w Technikum  na podbudowie programowej szkoły podstawowej trwa 5 lat.

Młodzież kształci się w zawodach:
 
technik ekonomista,
technik rachunkowości,
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik architektury krajobrazu,
technik informatyk,
technik handlowiec,
technik spedytor,
technik hotelarstwa,
technik logistyk,
technik teleinformatyk,
technik programista,
technik geodeta.
 
Cykl kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia  na podbudowie programowej szkoły podstawowej trwa 3 lata.
Młodzież kształci się w zawodzie: kucharz, cukiernik.