foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O

PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY ZSZ NR 1 w BIAŁAJ PODLASKIEJ
ROK SZKOLNY 2013/2014.

siatkaNauczyciele wychowania fizycznego zapraszają uczniów naszej szkoły do rywalizacji w tej dyscyplinie sportowej.

Kliknij „Czytaj więcej..." a poznasz szczegóły.

Zgłoszenia przyjmuje p. Michał Aleksandrowicz oraz p. Michał Kwiecień.
ZAPRASZAMY

R E G U L A M I N
„TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY ZSZ
nr 1 w BIAŁEJ PODLASKIEJ"

I. Cel:
1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową młodzieży.
2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

 

II. Organizator:
1. Michał Aleksandrowicz, Michał Kwiecień nauczyciele wychowania fizycznego.

 

III. Termin i miejsce:
1.Sala Sportowa Zespołu Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej.
2. Rozpoczęcie turnieju między zainteresowanymi zespołami zostanie ustalona z organizatorem turnieju.
3. Turniej będzie rozgrywany w zależności od ilości zgłoszonych drużyn od 1 tygodnia do 5 miesięcy.

 

IV. Uczestnictwo:
1. Prawo startu mają drużyny (min. 6 - max 10 osób w drużynie) bez względu na płeć.
2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie zgłoszenia do pana Michała Aleksandrowicz
3. Skład drużyny stanowią uczniowie jednej klasy.
4. Uczestników turnieju obowiązuje posiadanie własnego stroju i obuwia sportowego.

 

V. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia w formie pisemnej drużyn należy złożyć w dniu ogłoszenia turnieju w wyznaczonym miejscu lub do pana Michała Aleksandrowicza do dnia 18 listopada 2013 roku.
2. Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny.

 

VI. Sposób przeprowadzenia turnieju:
1. System rozgrywek zostanie przedstawiony kapitanom drużyn po ostatecznym terminie zgłaszania zespołów do turnieju. Będzie on uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

 

VII. Klasyfikacja:
1. Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów).
2. O miejscu do kolejnego etapu rozgrywek decyduje ilość punktów odpowiednio za wygraną 2 pkt za przegrana 1 pkt.
3. W wypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje stosunek setów, a w następnej kolejności stosunek „małych punktów".
4. Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu, drużyna nie stawi się na mecz.

 

VIII. Postanowienia końcowe
1. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.
2. Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
3. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
4. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
5. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny danego meczu.
6. Regulamin ten zostaje przekazany każdemu z kapitanów drużyn.
7. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.
8. Zapoznanie się z regulaminem poświadcza kapitan drużyny zapisując drużynę do turnieju.
9. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

 

IX. Nagrody
1. Puchar za zajęcie I miejsca
2. Dyplomy za udział w Turnieju dla pozostałych drużyn.

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz