Plan lekcji otwiera się w nowym oknie. Możesz sprawdzić rozkład zajęć dowolnej klasy lub nauczyciela oraz obciążenie wybranej sali. W lewym panelu wybierz klasę, nazwisko nauczyciela lub salę.

 

Obowiązuje od 11 września 2017 (wersja 2.00 z dnia 2017.09.10)

 

Proszę śledzić wersję planu, bo ulega on częstej ewaluacji :-)