Logowanie

Szukaj

W związku z realizacją projektu „Zdobądź doświadczenie zawodowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji kierownika/czki oraz asystenta/tki w projekcie.

SIWZ

Załączniki

Ogłoszenie


Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia