Logowanie

Szukaj

Zapytanie dotyczy wykonania usług opiekuńczych dla uczestników projektu "Zdobądź doświadczenie zawodowe" w czasie realizacji stażu zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego

Zapytanie

Załącznik 1


Informacja o wynikach zapytania