Logowanie

Szukaj

Przedmiotem zamówienia jest obsługa księgowa projektu ,,Zdobądź doświadczenie zawodowe'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zapytanie

Załącznik 1

Załącznik 2


Informacja o wynikach zapytania