foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Przedmiotem zamówienia jest obsługa księgowa projektu ,,Zdobądź doświadczenie zawodowe'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zapytanie

Załącznik 1

Załącznik 2


Informacja o wynikach zapytania

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie