foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

taneczny deptak 2017 fotoV Szkolne Prezentacje Tańca
„Taneczny Deptak”

08. 12. 2017r (piątek) godzina 11.00, aula szkolna

 

 


Uczestnicy zgłaszają swój udział do dnia. 24.11. 2017r. organizatorom:
Violetta Jaroszek - pomoc artystyczna 
Jolanta Litwiniuk - przyjmowanie kart zgłoszeń
Michał Aleksandrowicz, Michał Kwiecień - oprawa techniczna.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do zabawy!!!

 

REGULAMIN PREZENTACJI

Organizator:

- Violetta Jaroszek, Jolanta Litwiniuk, Michał Kwiecień,
Michał Aleksandrowicz.

TERMIN I MIEJSCE: 08.12.2017R SZKOLNA AULA

Cel imprezy:

- rozbudzanie zainteresowań muzyką i tańcem

- popularyzacja ćwiczeń przy muzyce wśród młodzieży

- taniec jako forma zapobiegania złości i agresji

- artystyczna konfrontacja dorobku uczniów naszej szkoły

- doskonalenie umiejętności tanecznych uczniów

- możliwość prezentacji opracowanych układów

- integracja środowiska szkolnego.

Warunki uczestnictwa:

- uczestnicy zgłaszają swój udział do dn. 24.11.2017r organizatorom

- w skład grupy wchodzą tylko uczniowie danej klasy.

- grupa uczniów reprezentuje daną klasę

- wprowadza się kategorię: solo

- dopuszczalne są różne formy i gatunki tańca (aerobik, hip – hop, taniec współczesny, inscenizacje i miniatury taneczne oraz inne propozycje ruchowo – taneczne)

- dopuszcza się, aby klasy łączone na lekcji w-f prezentowały wspólny układ

Założenia organizacyjne:       

- w prezentacjach mogą brać udział wyłącznie uczniowie naszej szkoły

- każda grupa przedstawia jedną prezentacje

- nie wprowadza się limitu czasowego występu

- grupa może wnieść na scenę rekwizyty potrzebne do prezentacji.

Wykonawcy będą oceniani za (kryteria oceny):

- rytmiczność,

- dobór repertuaru,

- wrażenie artystyczne,

- estetykę stroju,

- pomysłowość w rozwiązaniach choreograficznych,

- budowanie nastroju publiczności.

Założenia imprezy tanecznej: V Szkolne Prezentacje Tańca „Taneczny deptak” w tym roku polegają na wykonaniu układu tanecznego, który będzie podlegał ocenie jury. Do zabawy zapraszamy uczniów, nauczycieli
i wychowawców.

Oprawa techniczna: Michał Aleksandrowicz, Michał Kwiecień

Koordynator: Jolanta Litwiniuk (współpraca z wychowawcami, przyjmowanie kart zgłoszeń)

Pomoc artystyczna: Violetta Jaroszek (pomoc przy układach tanecznych)

Próba generalna V Szkolnych Prezentacji Tańca „Taneczny Deptak” – 07.12.2017r czwartek godzina 14.30 aula.

KARTA ZGŁOSZENIA

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie