taneczny deptak 2017 fotoV Szkolne Prezentacje Tańca
„Taneczny Deptak”

08. 12. 2017r (piątek) godzina 11.00, aula szkolna

 

 


Uczestnicy zgłaszają swój udział do dnia. 24.11. 2017r. organizatorom:
Violetta Jaroszek - pomoc artystyczna 
Jolanta Litwiniuk - przyjmowanie kart zgłoszeń
Michał Aleksandrowicz, Michał Kwiecień - oprawa techniczna.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do zabawy!!!

 

REGULAMIN PREZENTACJI

Organizator:

- Violetta Jaroszek, Jolanta Litwiniuk, Michał Kwiecień,
Michał Aleksandrowicz.

TERMIN I MIEJSCE: 08.12.2017R SZKOLNA AULA

Cel imprezy:

- rozbudzanie zainteresowań muzyką i tańcem

- popularyzacja ćwiczeń przy muzyce wśród młodzieży

- taniec jako forma zapobiegania złości i agresji

- artystyczna konfrontacja dorobku uczniów naszej szkoły

- doskonalenie umiejętności tanecznych uczniów

- możliwość prezentacji opracowanych układów

- integracja środowiska szkolnego.

Warunki uczestnictwa:

- uczestnicy zgłaszają swój udział do dn. 24.11.2017r organizatorom

- w skład grupy wchodzą tylko uczniowie danej klasy.

- grupa uczniów reprezentuje daną klasę

- wprowadza się kategorię: solo

- dopuszczalne są różne formy i gatunki tańca (aerobik, hip – hop, taniec współczesny, inscenizacje i miniatury taneczne oraz inne propozycje ruchowo – taneczne)

- dopuszcza się, aby klasy łączone na lekcji w-f prezentowały wspólny układ

Założenia organizacyjne:       

- w prezentacjach mogą brać udział wyłącznie uczniowie naszej szkoły

- każda grupa przedstawia jedną prezentacje

- nie wprowadza się limitu czasowego występu

- grupa może wnieść na scenę rekwizyty potrzebne do prezentacji.

Wykonawcy będą oceniani za (kryteria oceny):

- rytmiczność,

- dobór repertuaru,

- wrażenie artystyczne,

- estetykę stroju,

- pomysłowość w rozwiązaniach choreograficznych,

- budowanie nastroju publiczności.

Założenia imprezy tanecznej: V Szkolne Prezentacje Tańca „Taneczny deptak” w tym roku polegają na wykonaniu układu tanecznego, który będzie podlegał ocenie jury. Do zabawy zapraszamy uczniów, nauczycieli
i wychowawców.

Oprawa techniczna: Michał Aleksandrowicz, Michał Kwiecień

Koordynator: Jolanta Litwiniuk (współpraca z wychowawcami, przyjmowanie kart zgłoszeń)

Pomoc artystyczna: Violetta Jaroszek (pomoc przy układach tanecznych)

Próba generalna V Szkolnych Prezentacji Tańca „Taneczny Deptak” – 07.12.2017r czwartek godzina 14.30 aula.

KARTA ZGŁOSZENIA

Zapisz

Zapisz

Zapisz