Przewodniczący samorządu uczniowskiego - Jakub Wawrysiewicz kl. 3i

Zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego - Krystian Ćmakowski kl. 2b

 

Poczet sztandarowy:

Natalia Gałamaga kl. 4l

Natalia Tellos  kl. 4h

Natalia Kondratiuk kl. 4l

Julia Miechowicz kl. 3l

Anna Drygulska kl.2e

Tomasz Kwiatkowski kl. 3l

Patryk Puczka kl. 4k

Michał Sowiński kl. 2l

 

Opiekunek Samorządu Uczniowskiego jest p. Agnieszka Dziewulak