W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej zwanego dalej „Zespołem Szkół Zawodowych nr 1” wchodzą następujące typy szkół:

 1. technikum,
 2. zasadnicza szkoła zawodowa,

Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1:

 • Technikum nr 1 w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36

Czas trwania cyklu kształcenia oraz rodzaje zawodów, specjalności i profilów, w których szkoła kształci młodzież zależą od typu szkoły:

 1. Cykl kształcenia w Technikum nr 1 na podbudowie programowej gimnazjum trwa 4 lata, absolwenci otrzymują tytuł :
  • technika ekonomisty,
  • technika organizacji usług gastronomicznych,
  • technika żywienia i usług gastronomicznych
  • technika architektury krajobrazu,
  • technika informatyka,
  • technika handlowca,
  • technika spedytora,
  • technika hotelarstwa,
  • technika logistyka,
  • kucharza
  • kelnera.
 2. Cykl kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 na podbudowie programowej gimnazjum trwa 3 lata (nowa podstawa programowa), młodzież kształci się w zawodzie: kucharz