Warsztaty szkolne powstały 18 lutego 1968 roku, zostały zlokalizowane w dolnej części ZSZ nr 1, gdzie również utworzono pracownie technologiczne, kuchnię i stołówkę. Kierownikiem warsztatów została absolwentka Technikum Gospodarczego - Krystyna Radzikowska.

W latach 1982-1984 funkcję kierownika społecznie pełniła pani Emilia Popławska, ponieważ pani Radzikowska odeszła na urlop macierzyński, a następnie zrezygnowała z pełnienia tej funkcji.

 

W połowie lat osiemdziesiątych zaistaniała możliwość przeniesienia warsztatów do nowego gmachu Urzędu Wojewódzkiego.

I tak zamysł ten został zrealizowany 1 września 1985 roku. W roku szkolnym 1984/85 kierownikiem warsztatów została pani mgr inż. Maria Małoszuk. Od roku 1988/1989 funkcję kierownika do września 2011 r. pełniła pani Alina Zajdel.

Z dniem 30 czerwca 1990 roku Urząd Wojewódzki ze względu na zmiany ekonomiczne i polityczne w kraju, rozwiązał umowę o nprowadzenie stołówki. Uchwałą Rady Miejskiej szkoła otrzymała lokal stołóki w budynku byłego Komitetu Wojewódzkiego PZPR. I tak od połowy września 1990 roku dzięki wspólnym wysiłkom młodzieży i nauczycieli zawodu warsztaty ruszyły z produkcją i funkcjonują tam do dnia dzisiejszego.

Od października 2011 roku funkcje kierownika pełni pani Monika Makarewicz.