foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

logo dslp

Dnia 1 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 rozpoczął w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizację projektu "Dobra szkoła – lepsza przyszłość". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Na realizację projektu złożą się:


- zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia,
- koła zainteresowań, laboratoria i warsztaty,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- wyjazdy edukacyjne,
- zakup pomocy dydaktycznych
- wyposażenie pracowni przyrodniczej i pracowni ICT

- szkolenia  nauczycieli w zakresie wykorzystania oprogramowania GeoGebra i systemu informacyjnego GIS.
Informacje o formach wsparcia oraz harmonogramie rekrutacji będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły, a także udzielane w biurze projektu (sala N033).

logo dslp

Zapisz

Zapisz

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie