Logowanie

Szukaj

logo dslp

Dnia 1 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 rozpoczął w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizację projektu "Dobra szkoła – lepsza przyszłość". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Na realizację projektu złożą się:


- zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia,
- koła zainteresowań, laboratoria i warsztaty,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- wyjazdy edukacyjne,
- zakup pomocy dydaktycznych
- wyposażenie pracowni przyrodniczej i pracowni ICT

- szkolenia  nauczycieli w zakresie wykorzystania oprogramowania GeoGebra i systemu informacyjnego GIS.
Informacje o formach wsparcia oraz harmonogramie rekrutacji będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły, a także udzielane w biurze projektu (sala N033).

logo dslp

Zapisz

Zapisz