Logowanie

Szukaj

Dnia 28.09.2017r uczniowie klas pierwszych z naszej szkoły brali udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które przeprowadził  specjalista  do spraw BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, mgr inż. Tomasz Miciuk.

Uczniowie zostali zapoznani z:

-  zasadami i przepisami bhp obowiązującymi w Zespole Szkół Zawodowych nr 1  w Białej Podlaskiej,

- zasadami postępowania w razie wypadku, w tym udzielania pierwszej pomocy,

- podstawami ochrony przeciw pożarowej i zasadami postępowania w razie pożaru,

- procedurą ewakuacyjną,

- prawami i obowiązkami ucznia,

- regulaminem zajęć praktycznych.