Logowanie

Szukaj

4 października 2017 r. nasza szkoła podpisała porozumienie z grupą Arche Sp. z o.o.  o współpracy w zakresie kształcenia kadr dla hotelarstwa. Z ramienia hotelu Zamek Biskupi Janów Podlaski, którego inwestorem jest właśnie firma Arche, dokument ten parafował Dyrektor Generalny Mirosław Brożek, szkołę natomiast reprezentował i akt podpisał Pan Ireneusz Długołęcki – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej.

Głównym celem tego porozumienia jest konieczność dostosowania systemów edukacji do wymagań współczesnej gospodarki z uwzględnieniem sytuacji w regionie, gdzie prężnie rozwija się się sektor usług hotelarskich. Dzięki podjęciu współpracy dostosujemy proces kształcenia do aktualnych potrzeb sektora usług turystycznych. Plan zakłada m.in. organizowanie tematycznych lekcji, prowadzonych przez specjalistów z hotelu Zamek Biskupi Janów Podlaski. Nasi uczniowie będą mogli odbywać praktyki i staże w tym elitarnym środowisku hotelarskim, by w przyszłości być lepiej przygotowanymi do podjęcia pracy w podobnych ośrodkach. Uzyskaliśmy również wsparcie w zakresie organizacji konkursów z branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz zgodę na wycieczki zawodoznawcze dla młodzieży o profilu technik hotelarstwa.

Nasza współpraca będzie opierała się na zasadach zrozumienia i wspierania wspólnych celów oraz wzajemnej promocji. Dzięki takim działaniom młodzież poszerzy zdobytą w szkole wiedzę teoretyczną o konkretne umiejętności. Wszak to praktyka czyni mistrza!

Zdjęcia: Szkolne Koło Fotograficzne KADR