Logowanie

Szukaj

W dniu 5 października 2017 r. w auli szkoły odbyło się spotkanie uczniów z absolwentem ZSZ nr 1 oraz SGGW, architektem krajobrazu Rafałem Szulakiem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1tk, 2tk, 3 tk i 4tk, kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu, oraz uczniowie klasy 1 tg o profilu geodezyjnym. Celem spotkania była popularyzacja zawodu technik architektury krajobrazu w ramach realizacji „Projektu Ekonomik” oraz promowanie rodzimych, dobrych miejsc praktyk.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Zaproszony gość zaprezentował uczniom efekty swojej pracy, podzielił się cennymi uwagami dotyczącymi projektowania i urządzania terenów zielonych. Zaproponował równieżmożliwość odbycia praktyki zawodowej. Spotkanie zostało zaaranżowane przez Joannę Żarkiewicz, nauczyciela przedmiotów zawodowych z dziedziny architektury krajobrazu.

Zdjęcia: Zuzanna Jankowska, Szkolne Koło Fotograficzne KADR