Logowanie

Szukaj

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
            W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klas 3 Tm, 3 Te i 3 Th uczestniczyli w zajęciach informacyjnych zorganizowanych przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.

Dnia 17  października młodzież z klasy 3 Tm wzięła udział w Eurolekcji składającej się  z trzech modułów: Europraca, Eurostudia i Eurowolontariat.

Tego samego dnia odbył się w szkole w klasach pierwszych cykl spotkań z przedstawicielami Młodzieżowego Biura Pracy w Białej Podlaskiej na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia osób nieletnich.

            We środę – 18 października – uczniowie klas czwartych uczestniczyli w warsztatach dotyczących kompetencji i ich roli w poszukiwaniu pracy, wpływających na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Zajęcia przeprowadzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białej Podlaskiej.

            Kolejnego dnia klasa 3 Te uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami służb mundurowych: Policji i Straży Pożarnej. Zajęcia odbyły się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej.

            W piątek – 20 października – uczniowie z klasy 3 Th spotkali się w Centrum Informacji   i Planowania Kariery Zawodowej  z przedstawicielami zawodów medycznych, i studentami lokalnych szkół, którzy przeprowadzili m.in. instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej.