10126 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych uroczystym apelem, na którym mieliśmy przyjemność gościć pana Marka Żelisko, starszego wizytatora Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, pana Henryka Zawistowskiego, prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich oraz pana Tadeusza Kochanowskiego, sekretarza Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Zaproszeni goście wręczyli dyplom i nagrodę absolwentce szkoły, Magdzie Wiktoruk, za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Technik Absolwent”. Pan dyrektor, Ireneusz Długołęcki, wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom z najwyższymi wynikami oraz uczniom ze 100% frekwencją, a także osobom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu oraz pracującym na rzecz szkoły i warsztatów szkolnych.

 

Zdjęcia Szkolne Koło Fotograficzne „KADR” : Patrycja Dadacz, Bartłomiej Furmańczyk, Tomasz Gustyn

Więcej zdjęć https://drive.google.com/drive/folders/1oKXvx8VWu_hDjcxZlSlXGAt8GShQ-FEB