362 października b.r. odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. W formule przysięgi zabrzmiały słowa o honorze i dobrym imieniu szkoły, o jakie powinni dbać uczniowie oraz o gotowości do kształtowania umysłów i serc. Przyrzeczenie złożyli przedstawiciele klas w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz koleżanek i kolegów. Szczególną radość z przyjęcia nowych uczniów do grona społeczności szkolnej wyraził dyrektor szkoły, pan Ireneusz Długołęcki, gratulując młodzieży dobrego wyboru. Pan dyrektor z dumą podkreślił, że przez najbliższe lata, obecni pierwszoklasiści, będą budować wizerunek Ekonomika, biorąc aktywny udział w życiu szkoły i reprezentując ją na zewnątrz. Podobną radość wyraził w swoich słowach zastępca przewodniczącego SU, Krystian Ćmakowski z kl. 3Tb. Z wielkim przekonaniem i nadzieją mówił o tym, że przy wsparciu starszych kolegów, każdy powinien czuć się w szkole bezpiecznie, tak jak w jednej wielkiej rodzinie.

            Była to bardzo wzruszająca i ważna uroczystość dla całej społeczności szkolnej. Cieszymy się z przyjęcia nowych uczniów do grona ZSZ nr 1. Życzymy im wspaniałych sukcesów, prawdziwych przyjaźni, intelektualnych wyzwań i realizacji wszystkich marzeń.

Dziękujemy młodzieży za zorganizowanie i aktywny udział w uroczystości.

Zdjęcia:  Patrycja Dadacz - Koło Fotograficzne KADR.