img 0315W oczekiwaniu na zbliżający się radosny czas, w którym milkną wszelkie spory, a piękno wigilijnego wieczoru budzi w sercach spokój i dobroć, uczniowie i nauczyciele ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej przygotowali świąteczne kartki z życzeniami, którymi pragną się podzielić z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Kozuli.
Inicjatywa ta jest tradycją kultywowaną corocznie przez wybranych nauczycieli oraz instytucje oferujące pomoc  w zakresie pozyskania materiałów potrzebnych do zrealizowania przedsięwzięcia.
W bieżącym roku szkolnym kartki zostały wykonane przez uczniów klas w zawodzie technik architektury krajobrazu: 3kTG, 3kTP, 1kT oraz 4Tk pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych: Joanny Żarkiewicz, Marty Osiej oraz Jolanty Jeleń, we współpracy z Panią Anitą Jasieńczuk i Panią Agnieszką Brodacką-Hordejuk.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Centrum Handlowemu Rywal, dzięki któremu możemy przesłać swoje życzenia i dodatkowo zaprezentować efekty pracy. Dla nas również sprawiło to wiele satysfakcji i przyniosło radość z możliwości dzielenia się.