s5000248W ramach realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego podjętych w czerwcu, dnia 30 listopada 2011r. w klasie 3Td odbyła się lekcja otwarta godziny z wychowawcą, dotycząca stosunków interpersonalnych na temat: „ Asertywność, agresja i uległość".

Galeria zdjęć

Na lekcji wykorzystano metody aktywizujące , dzięki którym młodzież mogła aktywnie się włączyć w przebieg lekcji i wykazać się swoimi pomysłami, przygotowując prezentację multimedialną , plakaty tematyczne oraz odgrywając scenki rodzajowe.
Asertywność, agresja i uległość, czyli trudne sprawy w szkolnej czytelni to temat przewodni lekcji, na której uczniowie wykonywali 3 zadania dotyczące zachowania i relacji międzyludzkich , tym samym , mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i kreowania własnej postawy .
Na zakończenie zajęć uczniowie rozwiązali test pt: „Czy jestem asertywny?", oraz wyrazili opinie dotyczące atrakcyjności i potrzeby przeprowadzania takich zajęć, wypełniając ankietę ewaluacyjną.
Za przygotowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach wszyscy uczniowie otrzymali pozytywne punkty z zachowania.
Nad organizacją i przebiegiem zajęć czuwała wychowawczyni klasy 3 Td Wioleta Kuliczanka.
Lekcja otwarta odbyła się w pięknej świątecznej scenerii , którą również przygotowali uczniowie wraz z wychowawcą.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom przybyłym na otwartą lekcję godziny z wychowawcą .