zajcia w arboretumW dniu 08.09.2012 roku, 48 uczniów z klas 2 Tk, 3 Tk i 4 Tk technik architektury krajobrazu, wraz z opiekunami : P. Bojaczuk J., Majchrowską J. oraz p. Osiej M., uczestniczyło w wycieczce do Rogowa, w ramach projektu „Jestem dobry, będę lepszy".

Galeria zdjęć

Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce. Jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, w skład którego wchodzi także Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo Rogów oraz Szkółkarski Ośrodek Szkoleniowy. Położony jest w dawnym siedlisku leśnym i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium - ulubione miejsce wielu zwiedzających.
W trakcie wycieczki uczniowie zwiedzili między innymi muzeum przyrodniczo- leśne oraz uczestniczyli w zajęciach terenowych w parku, a także odbyło przejażdżkę kolejką wąskotorową do Jeżowa i z powrotem.
Dzięki ciekawej prezentacji, przedstawionej przez pracownika tego centrum edukacji młodzież poznała między innymi zwyczaje ptactwa leśnego i wodnego. W trakcie zajęć terenowych uczniowie rozpoznawali gatunki drzew oraz uczestniczyli w konkursie. Grupa, która wskazała miejsce występowania oraz prawidłowo rozpoznała właściwe gatunki drzew w najkrótszym czasie, została nagrodzona albumami. Pozostali uczestnicy zajęć otrzymali przewodniki po parku.
Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła również :
- Kolekcje roślin drzewiastych
- Leśne Powierzchnie Doświadczalne
- Alpinarium
- Kolekcje roślin zielnych
- Kolekcje roślin tropikalnych