Rok szkolny 2016/2017

Zebrania rozpoczynają się o godz. 1600

8 września 2016 r. - klasy I

22 września 2016 r.- klasy IV

 

19 października 2016 r. – klasy I

20 października 2016 r. – klasy II, III

 

6 grudnia 2016 r. – klasy IV

 

11 stycznia 2017 r. – klasy I, II, III

 

6 kwietnia 2017 r. – klasy I, II

7 kwietnia 2017 r. – klasy III, IV

 

8 czerwca 2017 r. – klasy I

9 czerwca 2017 r. – klasy II, III