foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

REGULAMIN
 
1. Każdy uczeń, który w danym miesiącu nie spóźni się i nie opuści żadnej godziny lekcyjnej otrzyma od wychowawcy BILET 100% FREKWENCJI.
 
2. Uczeń, który przewiduje 100% frekwencję zgłasza ten fakt wychowawcy, możliwie najwcześniej na początku miesiąca otrzymuje Bilet.
 
3. Uczeń wykorzystuje BILET w kolejnym miesiącu, dowolnego dnia.
 
4. BILET upoważnia do zwolnienia z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki, posiadania pracy domowej zadanej
 
z dnia na dzień lub braku zeszytu i innych przyborów , stroju na lekcje wychowania fizycznego.
 

5. Uczeń pilnuje, aby wybranego przez niego dnia BILET został podpisany przez nauczyciela na początku pierwszej lekcji. W innym przypadku nie można z niego skorzystać w tym dniu.

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz