foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Skład Prezydium Rady Rodziców:

 • Przewodnicząca: p. Izabela Kociubińska
 • Z -ca przewodniczącego: p. Agnieszka Bancarzewska
 • Sekretarz: p. Andrzej Zaręba

Skład komisji rewizyjnej:

 • Przewodniczący: p. Krzysztof  Łaski
 • Członek: p. Małgorzata Pawluczuk
 • Członek: p. Monika Gawlik

Członkowie komisji:

 • p. Ryszard Gałamaga
 • p. Jacek Kisiel
 • p. Natalia Kulawiec
 • p. Dorota Jurkitewicz
 • p. Arkadiusz Michalewicz
KONTO RADY RODZICÓW: 76 8025 0007 0019 8013 2000 0010
 
Plan pracy Rady Rodziców przy ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej
 1. Współpraca Rady Rodziców z gronem pedagogicznym, celem stałego podnoszenia wyników nauczania i wychowania
  • Zapoznanie rodziców z organizacją pracy szkoły, przewidywanymi zmianami planu i warunkami jego realizacji
  • Zapoznanie rodziców z wynikami sprawdzianów i testów, określającymi jakość pracy szkoły.
  • "DNI OTWARTE" - udział rodziców w zajęciach organizowanych przez szkołę.
  • Udział członków sekcji opiekuńczo - wychowawczej w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego szkoły.
  • Udział przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
  • Przydzielenie nagród za najlepsze wyniki w nauce wyróżnienie nagrodami laureatów konkursów i zawodów.
 2. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, współpraca rodziców i szkoły w wychowaniu i kształceniu młodzieży. Przeciwdziałanie niedostosowania się społecznego młodzieży: agresja, alkoholizm, narkomania
  • Organizowanie i prowadzenie "pedagogizacji" rodziców, zgodnie z tematami o planami pracy szkoły
  • Organizowanie spotkań rodziców z pedagogami Zespołu Wychowawczego
  • Opiniowanie planu pracy szkoły, regulaminu, statutu
  • Udział rodziców w lekcjach "otwartych" oraz spotkaniach młodzieży z psychologiem, pracownikami policji, terapeutami
  • Pomoc w organizowanych przez szkołę imprezach okolicznościowych, sportowych, kulturalnych itp.
 3. Współpraca w realizacji zadań opiekuńczych
  • Rozpoznanie warunków bytowych uczniów z rodzi zagrożonych
  • Świadczenia socjalne w postaci zapomóg, zwolnień z opłat na Radę Rodziców
  • Dofinansowanie wyżywienia uczniom z najbiedniejszych rodzin oraz mleka w czasie zimy
 4. Współpraca w realizacji zadań gospodarczych i rozwoju bazy szkoły
  • Gromadzenie funduszy poprzez skład i ewentualną działalność dochodową
  • Pomoc finansowa szkole w zakupie materiałów i środków niezbędnych dla właściwego kształcenia młodzieży
  • Wykonywanie prac na rzecz szkoły: remontowych i malarskich
  • Zakup pomocy naukowych oraz wzbogacenie szkolnej biblioteki

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz