foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Statut Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

Regulamin Warsztatów Szkolnych

Regulamin odbywania praktyk zawodowych u pracodawców przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

Regulamin odbywania praktyk zawodowych w Warsztatach Szkolnych przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1w sprawie warunków korzystania z Internatu w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej.

Załącznik do zarządzenia Dyrektora szkoły - warunki korzystania z Internatu.

 

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szk. 2018/2019

 


Przedmiotowe Systemy Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania - języki obce

Procesy edukacyjne sprzyjają uczeniu się. Ankieta dla uczniów.

 

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWYCH I NIEOBOWIĄZKOWYCH - Ankieta dla uczniów

 

Konkurs dotyczący znajomości praw dziecka, praw i obowiązków ucznia

 

Ankieta uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Szukaj

Serwisy

rdk

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz