Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

11 stycznia 2018r. -  pisemny egzamin z kwalifikacji w kl. IV

30 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.

4,7,8 maja 2018r. – egzamin maturalny

1 czerwca 2018r.

19 czerwca 2018r. – pisemny egzamin z kwalifikacji

20,21 czerwca 2018r.