Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017
31 październik  2016r.
12 stycznia 2017r. -  pisemny egzamin z kwalifikacji w kl. IV
2 maja 2017r.
4,5,8 maja 2017 - egzamin maturalny
16 czerwca 2017r.
20 czerwca 2017 - pisemny egzamin z kwalifikacji
21,22 czerwca 2017r.