foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

 800 ksiazka na podlodze motyleCzytaj! Zobacz więcej...

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną pt. GAWĘDA O KSIĄŻCE

            Uczniowie (indywidualnie lub grupowo) przygotowują prezentację multimedialną dotyczącą wybranej książki, którą chcieliby polecić swoim rówieśnikom. Praca powinna uwzględniać tytuł, który zachęcałby do przeczytania danej pozycji bibliograficznej.

 1. 1.      Cele konkursu:
 • propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży
 • kształtowanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych
 • rozwijanie zdolności wykorzystywania dostępnych materiałów fotograficznych
 • zainteresowanie literaturą młodzieżową
 1. 2.      Uczestnicy konkursu:
 • uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
 1. 3.      Sposób przygotowania prac:
 • prezentacja może być wykonana w formacie Microsoft Power Point lub programie Prezi
 • praca konkursowa może wykorzystywać opis, zdjęcia, rekwizyty, muzykę itp.
 • maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB
 • czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut
 • autorem prezentacji może być jedna osoba lub grupa uczniów z danej klasy
 • prace należy dostarczyć na płycie DVD do nauczyciela języka polskiego uczącego w dane klasie lub do p. Marty Sawtyruk
 • do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora (autorów), klasa, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna
 • praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich
 1. 4.      Termin składania prac:
 • do 16 grudnia 2016 r.
 1. 5.      Zasady oceny prac konkursowych:
 • pomysłowość i oryginalność
 • poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji

            Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Zachęcamy do  wzięcia  udziału w konkursie!

                                                                                                Marta Sawtyruk

Zapisz

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie