foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

dscf98867 kwietnia b.r. na Wydziale  Mechatroniki Politechniki Warszawskiej odbył się finał  Ogólnopolskiego Konkursu Mechatroniki Automatyki i Robotyki. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych lubiących rozwiązywać problemy techniczne, umiejących myśleć nieszablonowo i potrafiących szybko przyswajać wiedzę. W finale tegorocznej edycji zmagań wzięło udział dwadzieścioro osób, w tym czworo uczniów naszej szkoły z klas o profilu informatycznym i teleinformatycznym. W czasie trwania decydującego etapu rozgrywek uczestnicy zmagali się z zawiłościami elektroniki drukowanej i szukali jej nowych zastosowań.

               Kolejny już raz nasi uczniowie zaskoczyli jury konkursu swoją kreatywnością, uzyskując tytuły finalistów i tytuł laureata. Czwarte miejsce i tytuł laureata otrzymał Kamil Garbowicz - uczeń klasy 2 Ti, natomiast tytuły finalistów otrzymały osoby, które uplasowały się we wspomnianej  „dwudziestce”: Joanna Klimaszewska - klasa 2Ti, Patrycja  Zajączkowska -  klasa 2Ti, Kacper Jeruzalski - klasa 1Tf ( 11 miejsce ).

               Zgodnie z poniższą uchwałą i założeniami konkursu Kamil Garbowicz zdobył indeks Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, co pozwala mu na podjęcie studiów zgodnie z profilem kształcenia w ZSZ nr 1.

               Na podstawie uchwały 401/XLVIII/2016 z dnia 18/05/2016 Senatu Politechniki Warszawskiej laureaci Konkursu MAiR mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW.

               Opiekę nad młodzieżą sprawował p. mgr inż.  Sławomir Czubaj, który przygotowywał uczniów do konkursu i nadzorował pracę nad projektami zadań technicznych w etapie kwalifikacyjnym.

               Laureatowi i finalistom pragniemy podziękować za udział w zmaganiach w tegorocznej edycji  konkursu, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie