Logowanie

Szukaj

TERMIN REALIZACJI - 02.10.2017 – 31.08.2019

 

Liczba uczestników  370, w tym 10 nauczycieli

Wartość projektu  

Całkowita wartość projektu 2 113629,85 zł,  w tym wartość dofinansowania 1 796 585,37 zł

Cel projektu

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej oraz wzrost mobilności zawodowej 240 uczniów /uczennic służący zwiększeniu szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, podwyższenie kompetencji i /lub kwalifikacji zawodowych u 10 nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. 

Zadania realizowane w projekcie

Zadanie 1 – Staże miejscowe dla 180 uczniów/uczennic Technikum 1 w Białej Podlaskiej       (I tura VII,VIII2018,100ucz. II tura VII,VIII2019,80ucz.)

Zadanie 2 – Staże krajowe dla 60  uczniów/uczennic Technikum nr 1 w Białej Podlaskiej       (I tura VII - VIII2018, 30ucz.  II tura VII - VIII 2019, 30ucz.)

Zadanie 3 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego

1. Kurs Carvingu - 2 nauczycieli - Warszawa  2 dni
2. Profesjonalny kurs baristy - 2 nauczycieli - Warszawa 3 dni
3. Kurs barmański - 2 nauczycieli - Warszawa - 2 tygodnie
4. Profesjonalny nauczyciel dekoracji cukierniczych, cukiernictwo - 2 nauczycieli -W-a 5 dni
5. Kurs cukierniczy Karmel - 2 nauczycieli - Poznań - 4 dni
6. Menager HoReKa - 2 nauczycieli - Warszawa - 5 dni
7. Studia podyplomowe - 1 nauczyciel - SGGW Warszawa

Termin realizacji: X 2017-VI 2018; X 2018-VI 2019

 

Zadanie 4 – Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizowanych zajęć

1. Kurs Carvingu  - 4grupy x 8ucz x 60h - (2 grupy w 2018, 2 grupy w  2019)
2. Kurs baristy - 4grupy x 8ucz x 60h - (2 grupy w  2018, 2 grupy w 2019)
3. Kurs barmański - 4gr x 8ucz x 60h - (2 grupy w 2018, 2 grupy w 2019)
4. Kurs  dekoracji karmelowych - 4gr x 8ucz x 60h - (2 grupy w 2018, 2 grupy w 2019)
5.Kurs dekoracji cukierniczych - 4gr x 8ucz x 60h - (2 grupy w 2018, 2 grupy w 2019)
6. Obsługa klienta  - 4gr x 8ucz x 60h - (1 grupa w 2017, 2 grupy w 2018, 1 grupa w 2019)
7. Profesjonalna sekretarka  - 4gr x 8ucz x 60h -(1 grupa w 2017, 2 grupy w 2018, 1 grupa w 2019)
8. Magazynier -  4gr x 8ucz x 60h - (1 grupa w 2017, 2 grupy w 2018, 1 grupa w 2019)
9. Przedstawiciel handlowy - 4gr x 8ucz x 60h - (1 grupa w 2017, 2 grupy w 2018, 1 grupa w 2019)
10. Kwalifikacje zawodowe  - 10gr x 8ucz x 60h - (80h w 2017, 400h w 2018, 120h w 2019)
11. Język obcy zawodowy - 10gr x 8ucz x 60h - (120h w 2017, 280h w 2018, 200h w 2019)

Termin realizacji: XI 2017-VI2018, IX 2018-VI 2019

Zadanie 5 – Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego:

1. Pracownia  ekonomiczna 
2. Pracownia  handlowa                                                   
3. Pracownia  teleinformatyczna
4.Pracownia spedycyjno-logistyczna
5. Pracownia hotelarska

REKRUTACJA

Październik – listopad 2017  - I etap rekrutacji  uczestników projektu do zajęć:

1. Kurs obsługi klienta - 2 grupy
2. Kurs profesjonalna  sekretarka - 2 grupy
3. Kurs magazyniera - 2 grupy
4. Kurs przedstawiciel handlowy - 2 grupy
5. Zajęcia dodatkowe z kwalifikacji - 10 grup

- kwalifikacja  E 15 - 1 grupa
- kwalifikacja E 12 - 1 grupa
- kwalifikacja R 21 - 1 grupa
- kwalifikacja B 34 - 1 grupa
- kwalifikacja B 35 - 1 grupa
- kwalifikacja T 6 - 2 grupy
- kwalifikacja T 11 - 1 grupa
- kwalifikacja T 12 - 1 grupa
- kwalifikacja T 15 - 1 grupa

6. Zajęcia dodatkowe język obcy zawodowy - 10 grup

- j. angielski - 5 grup
- j. rosyjski - 3 grupy
- j. niemiecki - 2 grupy

Październik – grudzień 2017II etap rekrutacji nauczycieli do doskonalenia zawodowego

- kurs carvingu - 2 nauczycieli
- kurs baristy - 2 nauczycieli
- kurs barmański - 2 nauczycieli
- kurs dekoracji karmelowych - 2 nauczycieli
- kurs dekoracji cukierniczych - 2 nauczycieli
- kurs Meneager Horeka - 2 nauczycieli

 -   Studia podyplomowe  - 1 nauczyciel

Styczeń  2018 – III etap rekrutacji uczestników projektu do zajęć specjalistycznych:

 1. Kurs carvingu - 2 grupy
  2. Kurs baristy - 2 grupy
  3. Kurs barmański - 2 grupy
  4. Kurs dekoracji karmelowych - 2 grupy
  5. Kurs dekoracji cukierniczych - 2 grupy

Kwiecień- maj- czerwiec 2018  - IV etap rekrutacji uczestników staży zawodowych

 1. Staże miejscowe  - 100 uczniów / uczennic
  2. Staże krajowe - 30 uczniów/ uczennic

Wrzesień  2018 - V etap rekrutacji uczestników projektu do zajęć specjalistycznych

 1. Kurs obsługi klienta - 2 grupy
  2. Kurs profesjonalna  sekretarka - 2 grupy
  3. Kurs magazyniera - 2 grupy
  4. Kurs przedstawiciel handlowy - 2 grupy
  5. Zajęcia dodatkowe z kwalifikacji - 10 grup
 2. 6. Zajęcia dodatkowe język obcy zawodowy - 10 grup
  7. Kurs carvingu - 1 grupy
  8. Kurs baristy – 1 grupy
  9. Kurs barmański - 1 grupy
  10. Kurs dekoracji karmelowych - 1 grupy
  11. Kurs dekoracji cukierniczych - 1 grupy

Styczeń  2019 - VI etap rekrutacji uczestników projektu do zajęć specjalistycznych

 1. Kurs carvingu - 1 grupy
  2. Kurs baristy - 1 grupy
  3. Kurs barmański - 1 grupy
  4. Kurs dekoracji karmelowych - 1 grupy
  5. Kurs dekoracji cukierniczych - 1 grupy

Kwiecień- maj- czerwiec 2019  - IV etap rekrutacji uczestników staży zawodowych

 1. Staże miejscowe  - 80 uczniów / uczennic
  2. Staże krajowe - 30 uczniów/ uczennic

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Rekrutacja na staże zawodowe

 • średnia ocen z ostatniej klasyfikacji (1-5 pkt),
 • ocena z zachowania (1-5 pkt),
 • frekwencja na zajęciach szkolnych (1-3 pkt),
 • informacja wychowawcy (1 – 3 pkt),
 • kolejność zgłoszeń (1-3 pkt);

Rekrutacja na zajęcia specjalistyczne

 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniej klasyfikacji (1-5 pkt),
 • informacja wychowawcy,(1 –3 pkt),
 • motywacja (1-3 pkt),
 • kolejność zgłoszeń (1-3 pkt);

Rekrutacja Nauczycieli na kursy specjalistyczne

 • przydatność szkolenia w stosunku do nauczanego przedmiotu (1-3 pkt),
 • motywacja (1-3pkt),
 • kolejności zgłoszeń (1-3 pkt).

 

Uczestnik/uczestniczka projektu może brać udział w więcej niż jedna forma wsparcia.