foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

skarbowka5W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZORGANIZOWANO STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU  „EKONOMIK DROGĄ DO KARIERY”

TERMIN REALIZACJI: 09.07.18 - 03.08.18

100 uczniów /uczennic wzięło udział w stażach miejscowych, realizując program staży w bialskich firmach i urzędach.

Uczniowie mieli zapewniony catering, wykupione ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsc pracy. Zakupione zostały również stroje robocze dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa.

30 uczniów/uczennic wzięło udział w stażach krajowych, które zorganizowano w Warszawie.

Uczniowie/uczennice zdobywali doświadczenie zawodowe pracując
 w Warszawskich firmach i urzędach, m.in.

 • URZĄD SKARBOWY  Warszawa Mokotów
 • „ORBIS” S.A. Oddział HOTEL MERCURE Warszawa Centrum

Uczniowie mieszkali w Hotelu MDM, Plac Konstytucji 1, mieli zapewnione weekendowe dojazdy na trasie Biała Podlaska-Warszawa –Biała Podlaska, warszawską kartę miejską, ubezpieczenie, wyżywienie i opiekę sprawowaną przez 3 opiekunów.

Stażyści otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1800,00 zł


W ramach projektu  „Ekonomik drogą do kariery”  realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są  w naszej szkole kursy specjalistyczne: Profesjonalna sekretarka, Magazynier, Obsługa klienta, Przedstawiciel handlowy oraz kursy specjalistyczne gastronomiczne: carvingu, baristyczne, dekoracje cukiernicze.

Galeria zdjęć

Kurs Carvingu

Kurs dekoracji cukierniczych

Kurs baristy

Przedstawiciel handlowy


 

TERMIN REALIZACJI - 02.10.2017 – 31.08.2019

 

Liczba uczestników  370, w tym 10 nauczycieli

Wartość projektu  

Całkowita wartość projektu 2 113629,85 zł,  w tym wartość dofinansowania 1 796 585,37 zł

Cel projektu

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej oraz wzrost mobilności zawodowej 240 uczniów /uczennic służący zwiększeniu szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, podwyższenie kompetencji i /lub kwalifikacji zawodowych u 10 nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. 

Zadania realizowane w projekcie

Zadanie 1 – Staże miejscowe dla 180 uczniów/uczennic Technikum 1 w Białej Podlaskiej       (I tura VII,VIII2018,100ucz. II tura VII,VIII2019,80ucz.)

Zadanie 2 – Staże krajowe dla 60  uczniów/uczennic Technikum nr 1 w Białej Podlaskiej       (I tura VII - VIII2018, 30ucz.  II tura VII - VIII 2019, 30ucz.)

Zadanie 3 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego

1. Kurs Carvingu - 2 nauczycieli - Warszawa  2 dni
2. Profesjonalny kurs baristy - 2 nauczycieli - Warszawa 3 dni
3. Kurs barmański - 2 nauczycieli - Warszawa - 2 tygodnie
4. Profesjonalny nauczyciel dekoracji cukierniczych, cukiernictwo - 2 nauczycieli -W-a 5 dni
5. Kurs cukierniczy Karmel - 2 nauczycieli - Poznań - 4 dni
6. Menager HoReKa - 2 nauczycieli - Warszawa - 5 dni
7. Studia podyplomowe - 1 nauczyciel - SGGW Warszawa

Termin realizacji: X 2017-VI 2018; X 2018-VI 2019

 

Zadanie 4 – Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizowanych zajęć

1. Kurs Carvingu  - 4grupy x 8ucz x 60h - (2 grupy w 2018, 2 grupy w  2019)
2. Kurs baristy - 4grupy x 8ucz x 60h - (2 grupy w  2018, 2 grupy w 2019)
3. Kurs barmański - 4gr x 8ucz x 60h - (2 grupy w 2018, 2 grupy w 2019)
4. Kurs  dekoracji karmelowych - 4gr x 8ucz x 60h - (2 grupy w 2018, 2 grupy w 2019)
5.Kurs dekoracji cukierniczych - 4gr x 8ucz x 60h - (2 grupy w 2018, 2 grupy w 2019)
6. Obsługa klienta  - 4gr x 8ucz x 60h - (1 grupa w 2017, 2 grupy w 2018, 1 grupa w 2019)
7. Profesjonalna sekretarka  - 4gr x 8ucz x 60h -(1 grupa w 2017, 2 grupy w 2018, 1 grupa w 2019)
8. Magazynier -  4gr x 8ucz x 60h - (1 grupa w 2017, 2 grupy w 2018, 1 grupa w 2019)
9. Przedstawiciel handlowy - 4gr x 8ucz x 60h - (1 grupa w 2017, 2 grupy w 2018, 1 grupa w 2019)
10. Kwalifikacje zawodowe  - 10gr x 8ucz x 60h - (80h w 2017, 400h w 2018, 120h w 2019)
11. Język obcy zawodowy - 10gr x 8ucz x 60h - (120h w 2017, 280h w 2018, 200h w 2019)

Termin realizacji: XI 2017-VI2018, IX 2018-VI 2019

Zadanie 5 – Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego:

1. Pracownia  ekonomiczna 
2. Pracownia  handlowa                                                   
3. Pracownia  teleinformatyczna
4.Pracownia spedycyjno-logistyczna
5. Pracownia hotelarska

REKRUTACJA

Październik – listopad 2017  - I etap rekrutacji  uczestników projektu do zajęć:

1. Kurs obsługi klienta - 2 grupy
2. Kurs profesjonalna  sekretarka - 2 grupy
3. Kurs magazyniera - 2 grupy
4. Kurs przedstawiciel handlowy - 2 grupy
5. Zajęcia dodatkowe z kwalifikacji - 10 grup

- kwalifikacja  E 15 - 1 grupa
- kwalifikacja E 12 - 1 grupa
- kwalifikacja R 21 - 1 grupa
- kwalifikacja B 34 - 1 grupa
- kwalifikacja B 35 - 1 grupa
- kwalifikacja T 6 - 2 grupy
- kwalifikacja T 11 - 1 grupa
- kwalifikacja T 12 - 1 grupa
- kwalifikacja T 15 - 1 grupa

6. Zajęcia dodatkowe język obcy zawodowy - 10 grup

- j. angielski - 5 grup
- j. rosyjski - 3 grupy
- j. niemiecki - 2 grupy

Październik – grudzień 2017II etap rekrutacji nauczycieli do doskonalenia zawodowego

- kurs carvingu - 2 nauczycieli
- kurs baristy - 2 nauczycieli
- kurs barmański - 2 nauczycieli
- kurs dekoracji karmelowych - 2 nauczycieli
- kurs dekoracji cukierniczych - 2 nauczycieli
- kurs Meneager Horeka - 2 nauczycieli

 -   Studia podyplomowe  - 1 nauczyciel

Styczeń  2018 – III etap rekrutacji uczestników projektu do zajęć specjalistycznych:

 1. Kurs carvingu - 2 grupy
  2. Kurs baristy - 2 grupy
  3. Kurs barmański - 2 grupy
  4. Kurs dekoracji karmelowych - 2 grupy
  5. Kurs dekoracji cukierniczych - 2 grupy

Kwiecień- maj- czerwiec 2018  - IV etap rekrutacji uczestników staży zawodowych

 1. Staże miejscowe  - 100 uczniów / uczennic
  2. Staże krajowe - 30 uczniów/ uczennic

Wrzesień  2018 - V etap rekrutacji uczestników projektu do zajęć specjalistycznych

 1. Kurs obsługi klienta - 2 grupy
  2. Kurs profesjonalna  sekretarka - 2 grupy
  3. Kurs magazyniera - 2 grupy
  4. Kurs przedstawiciel handlowy - 2 grupy
  5. Zajęcia dodatkowe z kwalifikacji - 10 grup
 2. 6. Zajęcia dodatkowe język obcy zawodowy - 10 grup
  7. Kurs carvingu - 1 grupy
  8. Kurs baristy – 1 grupy
  9. Kurs barmański - 1 grupy
  10. Kurs dekoracji karmelowych - 1 grupy
  11. Kurs dekoracji cukierniczych - 1 grupy

Styczeń  2019 - VI etap rekrutacji uczestników projektu do zajęć specjalistycznych

 1. Kurs carvingu - 1 grupy
  2. Kurs baristy - 1 grupy
  3. Kurs barmański - 1 grupy
  4. Kurs dekoracji karmelowych - 1 grupy
  5. Kurs dekoracji cukierniczych - 1 grupy

Kwiecień- maj- czerwiec 2019  - IV etap rekrutacji uczestników staży zawodowych

 1. Staże miejscowe  - 80 uczniów / uczennic
  2. Staże krajowe - 30 uczniów/ uczennic

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Rekrutacja na staże zawodowe

 • średnia ocen z ostatniej klasyfikacji (1-5 pkt),
 • ocena z zachowania (1-5 pkt),
 • frekwencja na zajęciach szkolnych (1-3 pkt),
 • informacja wychowawcy (1 – 3 pkt),
 • kolejność zgłoszeń (1-3 pkt);

Rekrutacja na zajęcia specjalistyczne

 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniej klasyfikacji (1-5 pkt),
 • informacja wychowawcy,(1 –3 pkt),
 • motywacja (1-3 pkt),
 • kolejność zgłoszeń (1-3 pkt);

Rekrutacja Nauczycieli na kursy specjalistyczne

 • przydatność szkolenia w stosunku do nauczanego przedmiotu (1-3 pkt),
 • motywacja (1-3pkt),
 • kolejności zgłoszeń (1-3 pkt).

 

Uczestnik/uczestniczka projektu może brać udział w więcej niż jedna forma wsparcia.

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz