foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

eddk

Aktualności

Kursy z obsługi programu NORMA PRO/STANDARD

normaproNauczyciele przedmiotów zawodowych w zawodzie technik architektury krajobrazu, p. Marta Osiej i p. Joanna Żarkiewicz, ukończyły specjalistyczne kursy pn. Podstawy kosztorysowania i Kurs podstawowy: Obsługa programu Norma PRO/STANDARD. Celem kursów jest przygotowanie użytkowników do biegłego posługiwania się programem Norma PRO/STANDARD w celu samodzielnego tworzenia dowolnego typu kosztorysów oraz doskonalenie umiejętności czytania i korygowania kosztorysów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurs Drimagine

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk p. Kamil Bebkiewicz rozpoczął w dniu 6 listopada 2021 r. specjalistyczny 520-godzinny Kurs Drimagine stworzony przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Kurs online prowadzony jest na dedykowanej platformie CloudA (Uniwersytet Wirtualnej Edukacji) przez profesjonalistów z branży grafiki i animacji 3d.

Pierwsze zajęcia były skoncentrowane na ćwiczeniach praktycznych wykonywanych na profesjonalnym oprogramowaniu Autodesk Maya, Mudbox, Houdini 19 i obejmowały modelowanie 3D oraz grafikę i animację 3D.

Na zajęciach modelowane były postacie oraz środowisko z filmów animowanych. Poniżej możecie zobaczyć efekty tej pracy.

drimaggine1

drimmagine2

drimmamgine3drimmamgine4


Projekt „EKONOMIK – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Rekrutacja

Termin realizacji projektu

Od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej jest realizowany projekt "Ekonomik – szkoła przyszłości". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Wartość dofinansowania

Całkowita wartość projektu wynosi 3 613 351,32 PLN, w tym kwota dofinansowania projektu z UE – 3 071 348, 62 PLN.

Cel projektu                         

Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w Białej Podlaskiej, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie uczniów szkoły (po zakończeniu przez nich procesu kształcenia) na lokalnym  i regionalnym rynku pracy.

Planowane działania

Zaplanowane w ramach projektu działania uwzględniają:
1. doposażenie pracowni:
- technik architektury krajobrazu,
- technik ekonomista,
- technik hotelarstwa,
- gastronomicznej,
- informatycznej,
2. kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje 41 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
3. organizację zajęć specjalistycznych, kursów i szkoleń dla uczniów kształcących się w zawodach:
- technik architektury krajobrazu,
- technik ekonomista i technik rachunkowości,
- technik handlowiec,
- technik logistyk i technik spedytor,
- technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik informatyk, technik programista i technik teleinformatyk,
- technik geodeta,
4. staże dla 150 uczniów w przedsiębiorstwach – uczestnicy otrzymują stypendia stażowe.

Realizacja zadań w 2021 r. 

Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Zajęcia specjalistyczne, kursy i szkolenia dla uczniów:
- Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu – 1 grupa x 20 godzin,
- Wykorzystanie programów graficznych i sprzętu multimedialnego w tworzeniu dokumentacji projektowej z zakresu architektury krajobrazu - 1 grupa x 30 godzin,
- Operator BSL wraz z egz. ULC – 1 grupa x 22 godzin /w tym: 16 godzin zajęć grupowych, 6 godzin indywidualnych/,
- Zarządzanie mała firmą – 1 grupa x 40 godzin,
- Profesjonalna sekretarka – 1 grupa x 40 godzin,
- Kurs Visual Marchidisingu i projektowania witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs tworzenia witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa x 30 godzin,
- Barman – 1 grupa x 60 godzin,
- Kurs kelnerski – 1 grupa x 50 godzin.

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych:
- Podstawy kosztorysowania
- Kurs podstawowy: Obsługa programu Norma PRO/STANDARD
- Kurs Visual Merchandisingu i projektowania witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym
- Kurs baristyczny II stopnia wraz z egzaminem zewnętrznym
- Kurs kelnerski 1 stopnia i 2 stopnia
- Kurs cukierniczy I i II stopnia
- Kurs Dietetyki sportowe
- Kurs profesjonalnej administracji Linuksem
- Kurs zarządzania urządzeniami Mikrotik
- Kurs programowania w języku Java –średniozaawansowany
- Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I
- Szkolenie / Kurs AutoCAD Civil 3D–Stopień I
- Pozyskanie i wykorzystanie danych z naziemnego skanowania laserowego
- Zarządzanie gastronomią w hotelu.

Realizacja zadań w 2022 r.

Zajęcia specjalistyczne, kursy i szkolenia dla uczniów:
- Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu – 1 grupa x 20 godzin,
- Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 60 godzin,
- Kosztorysowanie prac budowlanych w zakresie tworzenia terenów zieleni - 1 grupa x 30 godzin,
- Wykorzystanie programów graficznych i sprzętu multimedialnego w tworzeniu dokumentacji projektowej z zakresu architektury krajobrazu - 1 grupa x 30,
- Operator BSL wraz z egz. ULC – 2 grupy x 22 godzin /w tym: 16 godzin zajęć grupowych, 6 godzin indywidualnych/,
- Program magazynowy dla logistyków – 2 grupy x 20 godzin,
- Uproszczone formy rachunkowości, szkolenie częściowo realizowane metodą e-learningu z wykorzystaniem platformy Moodle – 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Finansowo-Księgowy – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Handel – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Środki trwałe – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Kadry i Płace–1 grupa x 20 godzin,
- Jak założyć i prowadzić własną firmę – 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs obsługi programu Płatnik – 1 grupa x 20 godzin,
- Symulacja mikroprzedsiębiorstwa – 1 grupa x 30 godzin,
- Analityk finansowy – 1 grupa x 15 godzin,
- Asystent samodzielnego księgowego, szkolenie częściowo realizowane metodą e-learningu - 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs Visual Marchidisingu i projektowania witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs tworzenia witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs wózki widłowe wraz z egzaminem UDT - 3 grupy x 61 godzin,
- Barista I stopień - 1 grupa x 30 godzin,
- Barista II stopień - 1 grupa x 30 godzin,
- Barman - 1 grupa x 60 godzin,
- Dekoracje cukiernicze - 1 grupa x 60 godzin,
- Kurs sushi - 1 grupa x 40 godzin,
- Kurs decupage z elementami wystroju stołu - 1 grupa x 40 godzin,
- Przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 160 godzin,
- Kreatywny hotelarz z elementami e-marketingu i sweetdecor - 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs kelnerski - 2 grupy x 50 godzin,
- Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji zawodowych - 1 grupa x 40 godzin,
- Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji zawodowych - 1 grupa x 40 godzin,
- Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych -przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji - 1 grupa x 40 godzin,
- Excel w praktyce. Zaawansowane zastosowanie arkusza - 1 grupa x 30 godzin,
- Projektowanie grafiki komputerowej wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 120 godzin,
- Budowa dronów wraz z egzaminem zewnętrznym – 2 grupy x 40 godzin,
- Kurs AutoCAD–Stopień I -1 grupa x 20 godzin,
- Kurs AutoCAD Civil 3D–Stopień I - 1 grupa x 20 godzin,
- EWMAPA - działki, warstwy, obiekty - 1 grupa x 20 godzin,
- Pozyskanie i wykorzystanie danych z naziemnego skanowania laserowego - 1 grupa x 20 godzin,
- Fotogrametria niskopułapowa - 1 grupa x 20 godzin,
- Modelowanie 2D i 3D - 1 grupa x 20 godzin,
- Obsługa programu EWMapa - 2 grupy x 25 godzin.

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych:
- Podstawy wizualizacji dla projektantów ogrodów i wnętrz-Kurs SketchUp
- Szkolenie z zakresu zasad projektowania i zakładania instalacji nawadniających
- Szkolenie z zakresu projektowania i budowy zielonych dachów
- KURS FLORYSTYCZNY PODSTAWOWY
- KURS FOTOGRAFII CYFROWEJ
- Kurs Tworzenie sklepów internetowych wraz z egzaminem zewnętrznym
- Obsługa kas fiskalnych
- Szkolenia Multimedialne Insert – Subiekt, Rewizor, Gratyfikant, Rachmistrz on-line dostęp
- Szkolenie specjalistyczne–program finansowo-księgowy
- Kurs dla samodzielnych księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
- Kurs specjalistyczny ds. rachunkowości zarządczej i controligu finansów przedsiębiorstwa
- Szkolenie MS office pakiet Word +Excel+PPT  Średniozaawansowane /zaawansowane 
- Kurs Decupage z elementami wystroju stołu cz.1 i cz.2 
- Monoporcje Igor Zarytski kurs cukierniczy 
- Kurs dietetyki podstawowy 
- Szkolenie „Miksologia molekularna
- Kurs sushi I stopnia, Kurs sushi II stopnia 
- Profesjonalny kurs czekolady 
- Kurs Drimagine
- Kurs tworzenie aplikacji na platformie Android
- Kurs programowania w języku Java-podstawowy
- Kurs programowania w Pytonie
- Szkolenie / Kurs AutoCAD Civil 3D–Stopień II
- EWMAPA-działki, warstwy, obiekty
- Kurs VAVO
- Kurs Rezydenta Turystycznego
- Szkolenie Menager Cateringu
- Kurs grafika komputerowa Obsługa programów Adobe Photoshop i Illustrator
- Teledetekcyjne metody inwentaryzacji
- Obsługa tachimetru jednoosobowego i skanera laserowego

Realizacja staży w przedsiębiorstwach dla 75 uczniów – warunki:
- długość stażu wynosi 150 godzin,
- stypendium stażowe dla każdego uczestnika,
- koszty (dojazd, badania lekarskie, szkolenia) pokrywane są z funduszu projektu.

Realizacja zadań w 2023 r. 

Zajęcia specjalistyczne, kursy i szkolenia dla uczniów:
- Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 60 godzin,
- Kosztorysowanie prac budowlanych w zakresie tworzenia terenów zieleni - 1 grupa x 30 godzin,
- Operator BSL wraz z egz. ULC – 2 grupy x 22 godzin /w tym: 16 godzin zajęć grupowych, 6 godzin indywidualnych/,
- Zarządzanie mała firmą – 1 grupa x 40 godzin,
- Profesjonalna sekretarka – 1 grupa x 40 godzin,
- Program magazynowy dla logistyków – 2 grupy x 20 godzin,
- Uproszczone formy rachunkowości, szkolenie częściowo realizowane metodą e-learningu z wykorzystaniem platformy Moodle – 1 grupa x 30 godzin,
- 5.Kurs obsługi programu, Moduł Finansowo-Księgowy – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Handel – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Środki trwałe – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Kadry i Płace–1 grupa x 20 godzin,
- Jak założyć i prowadzić własną firmę – 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs obsługi programu Płatnik – 1 grupa x 20 godzin,
- Symulacja mikroprzedsiębiorstwa – 1 grupa x 30 godzin,
- Analityk finansowy – 1 grupa x 15 godzin,
- Asystent samodzielnego księgowego, szkolenie częściowo realizowane metodą e-learningu - 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs Visual Marchidisingu i projektowania witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym   – 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs tworzenia witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs wózki widłowe wraz z egzaminem UDT - 3 grupy x 61 godzin,
- Barista I stopień - 1 grupa x 30 godzin,
- Barista II stopień - 1 grupa x 30 godzin,
- Barman - 2 grupy x 60 godzin,
- Dekoracje cukiernicze - 1 grupa x 60 godzin,
- Kurs sushi - 1 grupa x 40 godzin,
- Kurs decupage z elementami wystroju stołu - 1 grupa x 40 godzin,
- Przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 160 godzin,
- Kreatywny hotelarz z elementami e-marketingu i sweetdecor - 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs kelnerski - 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji zawodowych - 1 grupa x 40 godzin,
- Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji zawodowych - 1 grupa x 40 godzin,
- Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych -przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji - 1 grupa x 40 godzin,
- Excel w praktyce. Zaawansowane zastosowanie arkusza - 1 grupa x 30 godzin,
- Projektowanie grafiki komputerowej wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 120 godzin,
- Budowa dronów wraz z egzaminem zewnętrznym – 2 grupy x 40 godzin.

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych:
- Kurs płacowy dla zaawansowanych
- Kurs kadry i płace w praktyce
- Kurs administrowania Windows Server.

Realizacja staży w przedsiębiorstwach dla 75 uczniów – warunki:
- długość stażu wynosi 150 godzin,
- stypendium stażowe dla każdego uczestnika,
- koszty (dojazd, badania lekarskie, szkolenia) pokrywane są z funduszu projektu.

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz