foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

eddk

Aktualności

Kreatywny hotelarz z elementami e-marketingu i sweet decor

Kurs prowadzony przez p. Wioletę Kuliczankę ukończyło 8 uczniów klas kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.

Cele kursu:

- poznanie zasad marketingu i e-marketingu rynku usług hotelarskich oraz istoty hotelarstwa,

- zapoznanie z psychologią sprzedaży, kreowania wizerunku,

- poznanie zasad tworzenia oferty reklamowej hotelu,

- poszerzenie umiejętności obsługi gości w recepcji hotelowej,

- wzrost kompetencji w zakresie przygotowania i podawania potraw i napojów,  z uwzględnieniem promocji obiektów bazy noclegowej

- wzrost kompetencji w zakresie wypełniania dokumentacji hotelowej zapoznanie z asortymentem wykwintnych dekoracji  oraz wyrobów cukierniczych w restauracji hotelowej poznanie technik wykonywania wyrobów i dekoracji cukierniczych.


Wybrane zagadnienia realizowane podczas kursu:

1. Wizja i misja hotelarstwa w XXI w.
2. Trendy w nowoczesnym hotelarstwie.
3. Pięciogwiazdkowy hotelarz.
4.  Narzędzia marketingowe nowoczesnego hotelarza.
5.  Spersonalizowany  gadżet reklamowy jako niepowtarzalna szansa na zbudowanie cenionej marki. Świadomość Marki i jej rozpoznawalność w Internecie.
6.  Remarketing czyli nie daj się o sobie zapomnieć.
7. Aromaterapia w hotelu- marketing zapachu.
8. Innowacyjność w restauracji hotelowej- monoporcje, dekoracje z karmelu.
9. Planowanie i realizacja usług w recepcji XXIw. Targetowanie usług hotelarskich, zasada dobru cen i rabatów.
10. Techniki sprzedaży usług hotelarskich dla poszczególnych segmentów.
11.  Prowadzenie własnej  działalności gospodarczej w branży turystyczno- hotelarskiej. Mierniki oceny efektywności przedsiębiorstwa hotelarskiego.

Jak założyć i prowadzić własną firmę

Kolejna grupa młodzieży rozpoczęła zajęcia specjalistyczne pn. „Jak założyć i prowadzić własną firmę” prowadzone przez nauczyciela przedmiotów w zawodzie technik ekonomista panią Edytę Śliwę.


Cele zajęć:
- przygotowanie do prowadzenia i zarządzania  firmą,
- przekazanie wiedzy na temat kadr i płac,
-dostarczenie wiedzy z zakresu prawidłowego rozliczania podatków.

Zakres treści:
a/ Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia (Przedmiot (rodzaj) i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Wybór formy opodatkowania dochodów. Źródła finansowania działalności gospodarczej. Rejestracja firmy. Biznesplan),
b/ Zatrudnianie i zwalnianie pracowników (Formy zatrudnienia i zwalniania pracownika.
Prawa i obowiązki pracodawcy, pracownika. Systemy wynagradzania. Lista płac),
c/ Obowiązki przedsiębiorcy wobec US, ZUS.

Dekoracje cukiernicze

W lutym 2023 r. zakończył się 60-godzinny kurs pn. Dekoracje cukiernicze prowadzony przez nauczyciela przedmiotów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych panią Małgorzatę Przywuską.

Program kursu obejmował:

a) podniesienie umiejętności z zakresu cukiernictwa,

b) tworzenie ozdób dekoracyjnych ze specjalistycznych mas plastycznych:

- kwiaty cukrowe (róże, piwonie, goździki, kalie, listki),

- figurki (ludziki, misie),

- inne dekoracje (falbanki, kokardy),

c) tworzenie dekoracji tortu (techniki dekoracji masą plastyczną),

d) dekorowanie ciastek, muffin,

e) nabycie umiejętności organizacji stanowiska pracy z godnie z wymogami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.
Na zamieszczonych zdjęciach możemy obejrzeć efekty pracy uczestników kursu.

Asystent samodzielnego księgowego


19 listopada 2022 r. kolejna grupa uczniów zakończyła zajęcia specjalistyczne pn. Asystent samodzielnego księgowego - szkolenie częściowo realizowane metodą e-learningu.

Celem kursu było:
- przygotowanie do posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
- księgowanie typowych operacji gospodarczych,
- nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych na samodzielnym stanowisku fakturzystki/ty.

Kurs omawiał:
a/ podstawowe zagadnienia z rachunkowości,
b/ aktywa trwałe i obrotowe jednostki,
c/ pasywa, przychody i koszty jednostki,
d/ praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności – ewidencja zdarzeń gospodarczych.

Ogród 3D – kurs SKETCHUP

SketchUp jest to program komputerowy przeznaczony do modelowania w przestrzeni 3D dowolnie złożonych, trójwymiarowych brył na ekranie komputera. Program ten znajduje zastosowanie m.in. w:

 

  • projektowaniu wnętrz,
  • dużej i małej architekturze,
  • meblarstwie,
  • projektowaniu na potrzeby druku 3D.
  • budownictwie,
  • mechanice,
  • kinematografii,
  • przy tworzeniu gier komputerowych.

Nauczyciele naszej szkoły Anna Stefanowicz i Joanna Żarkiewicz ukończyły kurs pn. „Ogród 3D – kurs SKETCHUP”. Uzyskane podczas kursu umiejętności pozwolą na podniesienie jakości i efektywności pracy z młodzieżą kształcącą się w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik geodeta.

Poniżej widzimy możliwości programu SkechUp.

Staże uczniowskie w przedsiębiorstwach

W dniach 04.07. – 26.08.2022 r. w ramach projektów „KOMPETENCJE ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – II EDYCJA” oraz „EKONOMIK – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” w płatnych stażach zawodowych uczestniczyło 219 uczniów naszej szkoły. Realizowane były one zgodnie z kierunkami kształcenia w przedsiębiorstwach prywatnych, bankach oraz jednostkach samorządowych naszego regionu.

Staże umożliwiły uczniom poznanie specyfiki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy (m.in. biura rachunkowe, biura geodezyjne, magazyny, punkty sprzedaży hurtowej i detalicznej, kwiaciarnie, punkty gastronomiczne itd.). Pozwoliły młodzieży zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe.

Kurs operatora wózków widłowych z egzaminem UDT

W czerwcu br. 16 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach technik logistyk i technik spedytor wzięło udział w 35-godzinnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji „Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem” wyodrębnionej w zawodzie KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (WIDŁOWYCH) KOD. 834401.

Kurs jest zgodny z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego UDT. Uczestnicy przeszli także szkolenie „Bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem LPG” otrzymując stosowne zaświadczenie.

Wykonawcą szkolenia była firma Hemarex z Białej Podlaskiej.

Kurs zakończył się teoretycznym i praktycznym egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych.

wozek

 

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

Nauczyciele nauczający przedmiotów zawodowych w zawodzie technik architektury krajobrazu Marta Osiej i Joanna Żarkiewicz ukończyły w II semestrze bieżącego roku szkolnego „Szkolenie z projektowania i instalacji systemów automatycznego nawadniania“ oraz  Szkolenie z zakresu projektowania i budowy dachów zielonych“.
Uzyskane podczas kursu wiadomości i umiejętności pozwolą na podniesienie jakości i efektywności pracy z uczniami /kształcenie zawodowe/.

domek

Kurs „Barman”

Kolejna grupa młodzieży zakończyła 60-godzinny specjalistyczny kurs pn. „Barman”. Szkolenie prowadzone było przez panią Barbarę Kowaluk. W programie, oprócz zagadnień teoretycznych, znalazły się także zajęcia praktyczne. Uczestnicy kursu stosowali różne techniki dekorowania koktajli przy pomocy świeżych owoców i ziół oraz techniki miksowania napojów. Sporządzali napoje alkoholowe i bezalkoholowe, w tym short drinki, long drinki, divers drinki. Efekty ich pracy widzimy na zdjęciach.

Kurs „Barista I stopnia”

W czerwcu druga grupa młodzieży ukończyła kurs „Baristy I stopnia”, prowadzony przez panią Bożenę Zajdel. Celem zajęć było opanowanie wiedzy teoretycznej w obszarze sposobów parzenia i dekorowania kawy oraz kształtowanie umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Podczas zajęć teoretycznych omówiono m.in.:
- historię kawy,
- charakterystykę gatunków kaw na świecie,
- metody zbioru kawy i ich wpływ na jakość naparu,
- metody suszenia i obróbki owoców kawy oraz technikę ich wypalania,
- kwalifikacje i zakres obowiązków baristy - cechy dobrego baristy,
- wyposażenie i sprzęt niezbędny w pracy baristy.

Uczestnicy mogli praktycznie zastosować różne metody parzenia kawy. Przygotowywali kilka rodzajów espresso : classico, ristretto, lungo, doppio, macchiatto i inne. Uczyli się technik spieniania mleka i przygotowywania kaw mlecznych, w tym cappuccino i latte. Przygotowywali i serwowali kawy z syropami, bitą śmietaną i alkoholami.

Kurs "Barman"

W maju i czerwcu 2022 r. odbył się specjalistyczny kurs pn. Barman. Zajęcia dla młodzieży prowadziła pani Agnieszka Kotiuk. Ich celem było zwiększenie umiejętności zawodowych poprzez zdobycie nowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

W programie znalazły się zagadnienia:
- postawa i sylwetka barmana,
- bar – jego funkcja i wyposażenie,
- podział alkoholi,
- charakterystyka napojów mieszanych,
- miksologia – zasady łączenia składników napojów, miary barowe, układ formuł miksologicznych,
- technika pracy barmana,
- sztuka prezentacji - techniki dekorowania koktajli przy pomocy świeżych owoców, dekoracja szkła, podawanie drinków/cocktaili w owocach,
- techniki sporządzania napojów mieszanych /w tym drinki na bazie kawy, herbaty/,
- podstawowe sposoby i techniki mixowania – shaking, blending, building,
- sporządzanie wybranych koktajli - short drinki, long drinki, divers drinks,
- kultura spożywania napojów alkoholowych.

Kurs "Analityk finansowy"

Cyferki, cyferki, wszędzie cyferki! Tak było na kursie "Analityk finansowy’’ prowadzonym przez nauczyciela naszej szkoły panią Mariolę Chwedoruk. Uczniowie zapoznali się z elementami sprawozdania finansowego, analizowali rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym oraz poznali funkcje rachunku przepływów pieniężnych. Na zakończenie zajęć młodzież rozwiązywała zadania z analizy wskaźnikowej badającej sytuację i kondycję firmy.

Kurs "Barista I stopnia"

14 maja br. pierwsza grupa młodzieży naszej szkoły ukończyła kurs Barista I stopnia.

Uczniowie poznali różnice między kawami w zależności od smaku, stopnia palenia, wielkości ziarna i kraju pochodzenia. Była także degustacja oraz cupping (cup tasting) czyli ocena smaku i aromatu kawy.  Najciekawszymi zajęciami były te, które dotyczyły przyrządzania kaw mlecznych i oczywiście pienienie mleka. Każdy z uczestników zdobył umiejętności obsługi ekspresu kolbowego oraz młynka do kawy, a rezultatem były pyszne kawy latte macchiato, latte, espresso, cappuccino  oraz kawy z dodatkiem syropów.

Kurs kelnerski

W terminie od 9 marca do 11 maja 2022 r. grupa młodzieży z klasy 3hTG uczestniczyła w zajęciach pn. Kurs kelnerski. Kurs prowadzony był przez nauczyciela naszej szkoły p. Wioletę Kuliczankę. Program kursu obejmował:

–  poznanie zasad konstruowania kart menu,

–  zapoznanie asortymentu zastawy stołowej,

–  poznanie zasad przygotowania Sali i obsługi gości, 

–  poszerzenie umiejętności obsługi gości,

-   wzrost kompetencji w zakresie przygotowania i podawania potraw i napojów z uwzględnieniem różnych serwisów.

Kurs kelnerski miał na celu  przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne młodzieży do pracy na stanowisku kelnera w restauracji. Uczniowie mieli również okazję poznać tajniki przygotowania prostych potraw, które również należą do zadań kelnera.

Kurs "Obsługa  programu EWMapa"

Specjalistyczny kurs przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik geodeta prowadzony jest przez nauczyciela naszej szkoły panią Annę Stefanowicz. Ma na celu poszerzenie umiejętności związanych z zakładaniem i prowadzeniem mapy wektorowej oraz wzrost kompetencji w zakresie obsługi programu EWMAPA.
Zagadnienia:
- zastosowanie programu i jego programu,
- podstawowe kategorie danych,
- tworzenie baz danych,
- odczytywanie danych, zmiana widoczności danych, zmiana kolorystyki i sposobu wyświetlania danych,
- praca na warstwach i obiektach,
- wkreślanie elementów na mapę,
- korzystanie z markerów, zaznaczanie obszarów,
- wykonywanie pomiarów na mapie.

Kurs obsługi programu Płatnik

„Kurs obsługi programu PŁATNIK” był realizowany w ramach projektu "Ekonomik – szkoła przyszłości" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie Ekonomika zapoznali się z funkcjami programu do generowania oraz wysyłania dokumentów i deklaracji wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kursanci w programie Płatnik sporządzali dokumenty zgłoszeniowe oraz dokumenty rozliczeniowe. Dzięki uczestnictwie w zajęciach uczniowie mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną na zajęciach praktycznych. Szkolenie oparte było na obecnie obowiązującej wersji programu PŁATNIK 10.02.002.

Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji zawodowych

Rozpoczęliśmy 12 marca 2022 r. realizację zajęć przygotowujących do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik informatyk. Zajęcia prowadzi nauczyciel naszej szkoły pan Paweł Skulimowski. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu konfiguracji sprzętu sieciowego oraz nabycie umiejętności przy konfigurowaniu Windows Serwer 2016, Windows 10 Pro, Linux Desktop, Linux Server.

 

Kurs "Fotogrametria Niskopułapowa"

W dniu 12 marca 2022 r. rozpoczęły się zajęcia pn. Fotogrametria niskopułapowa prowadzone przez pana Arkadiusza Staszewskiego. Ich celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności geodezyjnych o zagadnienia z zakresu fotogrametrii niskopułapowej, w tym:
- dobór właściwego sprzętu,
- planowanie lotu fotogrametrycznego,
- określenie zagrożenia dla misji bezzałogowych,
- zasady wykonywania zdjęć fotogrametrycznych zgodnie z planem misji oraz wykonywania aerotriangulacji zdjęć fotogrametrycznych,
- wykonywanie, kontrola i eksport chmury punktów oraz numerycznego modelu terenu.
- wykonywanie ortofotomapy.

 

Kurs "Dekoracje Cukiernicze"

W dniu 4 marca 2022 r. grupa młodzieży rozpoczęła kurs Dekoracje cukiernicze prowadzony przez nauczyciela naszej szkoły panią Krystynę Tarkowską.  Program kursu obejmuje  m.in.:

- poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania różnych dekoracji z masy cukrowej,

- poszerzenie terminologii fachowej z zakresu technik i narzędzi stosowanych przy wykonywaniu elementów dekoracji cukierniczych,

- rozwój umiejętności manualnych przy tworzeniu różnych elementów dekoracyjnych.

Uczestnicy kursu uczą się wykorzystania odpowiednich produktów i sprzętu do wykonania figurek z masy cukrowej, w tym kwiatów kalii, goździków i róż.

Kursy z obsługi programu NORMA PRO/STANDARD

normaproNauczyciele przedmiotów zawodowych w zawodzie technik architektury krajobrazu, p. Marta Osiej i p. Joanna Żarkiewicz, ukończyły specjalistyczne kursy pn. Podstawy kosztorysowania i Kurs podstawowy: Obsługa programu Norma PRO/STANDARD. Celem kursów jest przygotowanie użytkowników do biegłego posługiwania się programem Norma PRO/STANDARD w celu samodzielnego tworzenia dowolnego typu kosztorysów oraz doskonalenie umiejętności czytania i korygowania kosztorysów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurs Drimagine

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk p. Kamil Bebkiewicz rozpoczął w dniu 6 listopada 2021 r. specjalistyczny 520-godzinny Kurs Drimagine stworzony przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Kurs online prowadzony jest na dedykowanej platformie CloudA (Uniwersytet Wirtualnej Edukacji) przez profesjonalistów z branży grafiki i animacji 3d.

Pierwsze zajęcia były skoncentrowane na ćwiczeniach praktycznych wykonywanych na profesjonalnym oprogramowaniu Autodesk Maya, Mudbox, Houdini 19 i obejmowały modelowanie 3D oraz grafikę i animację 3D.

Na zajęciach modelowane były postacie oraz środowisko z filmów animowanych. Poniżej możecie zobaczyć efekty tej pracy.

Kamil_Bebkiewicz_Drimagine_2022_demoreel from DRIMAGINE 3D Animation & VFX on Vimeo.

 

 


Projekt „EKONOMIK – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Rekrutacja

Termin realizacji projektu

Od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej jest realizowany projekt "Ekonomik – szkoła przyszłości". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Wartość dofinansowania

Całkowita wartość projektu wynosi 3 613 351,32 PLN, w tym kwota dofinansowania projektu z UE – 3 071 348, 62 PLN.

Cel projektu                         

Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w Białej Podlaskiej, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie uczniów szkoły (po zakończeniu przez nich procesu kształcenia) na lokalnym  i regionalnym rynku pracy.

Planowane działania

Zaplanowane w ramach projektu działania uwzględniają:
1. doposażenie pracowni:
- technik architektury krajobrazu,
- technik ekonomista,
- technik hotelarstwa,
- gastronomicznej,
- informatycznej,
2. kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje 41 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
3. organizację zajęć specjalistycznych, kursów i szkoleń dla uczniów kształcących się w zawodach:
- technik architektury krajobrazu,
- technik ekonomista i technik rachunkowości,
- technik handlowiec,
- technik logistyk i technik spedytor,
- technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik informatyk, technik programista i technik teleinformatyk,
- technik geodeta,
4. staże dla 150 uczniów w przedsiębiorstwach – uczestnicy otrzymują stypendia stażowe.

Realizacja zadań w 2021 r. 

Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Zajęcia specjalistyczne, kursy i szkolenia dla uczniów:
- Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu – 1 grupa x 20 godzin,
- Wykorzystanie programów graficznych i sprzętu multimedialnego w tworzeniu dokumentacji projektowej z zakresu architektury krajobrazu - 1 grupa x 30 godzin,
- Operator BSL wraz z egz. ULC – 1 grupa x 22 godzin /w tym: 16 godzin zajęć grupowych, 6 godzin indywidualnych/,
- Zarządzanie mała firmą – 1 grupa x 40 godzin,
- Profesjonalna sekretarka – 1 grupa x 40 godzin,
- Kurs Visual Marchidisingu i projektowania witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs tworzenia witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa x 30 godzin,
- Barman – 1 grupa x 60 godzin,
- Kurs kelnerski – 1 grupa x 50 godzin.

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych:
- Podstawy kosztorysowania
- Kurs podstawowy: Obsługa programu Norma PRO/STANDARD
- Kurs Visual Merchandisingu i projektowania witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym
- Kurs baristyczny II stopnia wraz z egzaminem zewnętrznym
- Kurs kelnerski 1 stopnia i 2 stopnia
- Kurs cukierniczy I i II stopnia
- Kurs Dietetyki sportowe
- Kurs profesjonalnej administracji Linuksem
- Kurs zarządzania urządzeniami Mikrotik
- Kurs programowania w języku Java –średniozaawansowany
- Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I
- Szkolenie / Kurs AutoCAD Civil 3D–Stopień I
- Pozyskanie i wykorzystanie danych z naziemnego skanowania laserowego
- Zarządzanie gastronomią w hotelu.

Realizacja zadań w 2022 r.

Zajęcia specjalistyczne, kursy i szkolenia dla uczniów:
- Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu – 1 grupa x 20 godzin,
- Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 60 godzin,
- Kosztorysowanie prac budowlanych w zakresie tworzenia terenów zieleni - 1 grupa x 30 godzin,
- Wykorzystanie programów graficznych i sprzętu multimedialnego w tworzeniu dokumentacji projektowej z zakresu architektury krajobrazu - 1 grupa x 30,
- Operator BSL wraz z egz. ULC – 2 grupy x 22 godzin /w tym: 16 godzin zajęć grupowych, 6 godzin indywidualnych/,
- Program magazynowy dla logistyków – 2 grupy x 20 godzin,
- Uproszczone formy rachunkowości, szkolenie częściowo realizowane metodą e-learningu z wykorzystaniem platformy Moodle – 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Finansowo-Księgowy – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Handel – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Środki trwałe – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Kadry i Płace–1 grupa x 20 godzin,
- Jak założyć i prowadzić własną firmę – 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs obsługi programu Płatnik – 1 grupa x 20 godzin,
- Symulacja mikroprzedsiębiorstwa – 1 grupa x 30 godzin,
- Analityk finansowy – 1 grupa x 15 godzin,
- Asystent samodzielnego księgowego, szkolenie częściowo realizowane metodą e-learningu - 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs Visual Marchidisingu i projektowania witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs tworzenia witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs wózki widłowe wraz z egzaminem UDT - 3 grupy x 61 godzin,
- Barista I stopień - 1 grupa x 30 godzin,
- Barista II stopień - 1 grupa x 30 godzin,
- Barman - 1 grupa x 60 godzin,
- Dekoracje cukiernicze - 1 grupa x 60 godzin,
- Kurs sushi - 1 grupa x 40 godzin,
- Kurs decupage z elementami wystroju stołu - 1 grupa x 40 godzin,
- Przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 160 godzin,
- Kreatywny hotelarz z elementami e-marketingu i sweetdecor - 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs kelnerski - 2 grupy x 50 godzin,
- Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji zawodowych - 1 grupa x 40 godzin,
- Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji zawodowych - 1 grupa x 40 godzin,
- Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych -przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji - 1 grupa x 40 godzin,
- Excel w praktyce. Zaawansowane zastosowanie arkusza - 1 grupa x 30 godzin,
- Projektowanie grafiki komputerowej wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 120 godzin,
- Budowa dronów wraz z egzaminem zewnętrznym – 2 grupy x 40 godzin,
- Kurs AutoCAD–Stopień I -1 grupa x 20 godzin,
- Kurs AutoCAD Civil 3D–Stopień I - 1 grupa x 20 godzin,
- EWMAPA - działki, warstwy, obiekty - 1 grupa x 20 godzin,
- Pozyskanie i wykorzystanie danych z naziemnego skanowania laserowego - 1 grupa x 20 godzin,
- Fotogrametria niskopułapowa - 1 grupa x 20 godzin,
- Modelowanie 2D i 3D - 1 grupa x 20 godzin,
- Obsługa programu EWMapa - 2 grupy x 25 godzin.

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych:
- Podstawy wizualizacji dla projektantów ogrodów i wnętrz-Kurs SketchUp
- Szkolenie z zakresu zasad projektowania i zakładania instalacji nawadniających
- Szkolenie z zakresu projektowania i budowy zielonych dachów
- KURS FLORYSTYCZNY PODSTAWOWY
- KURS FOTOGRAFII CYFROWEJ
- Kurs Tworzenie sklepów internetowych wraz z egzaminem zewnętrznym
- Obsługa kas fiskalnych
- Szkolenia Multimedialne Insert – Subiekt, Rewizor, Gratyfikant, Rachmistrz on-line dostęp
- Szkolenie specjalistyczne–program finansowo-księgowy
- Kurs dla samodzielnych księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
- Kurs specjalistyczny ds. rachunkowości zarządczej i controligu finansów przedsiębiorstwa
- Szkolenie MS office pakiet Word +Excel+PPT  Średniozaawansowane /zaawansowane 
- Kurs Decupage z elementami wystroju stołu cz.1 i cz.2 
- Monoporcje Igor Zarytski kurs cukierniczy 
- Kurs dietetyki podstawowy 
- Szkolenie „Miksologia molekularna
- Kurs sushi I stopnia, Kurs sushi II stopnia 
- Profesjonalny kurs czekolady 
- Kurs Drimagine
- Kurs tworzenie aplikacji na platformie Android
- Kurs programowania w języku Java-podstawowy
- Kurs programowania w Pytonie
- Szkolenie / Kurs AutoCAD Civil 3D–Stopień II
- EWMAPA-działki, warstwy, obiekty
- Kurs VAVO
- Kurs Rezydenta Turystycznego
- Szkolenie Menager Cateringu
- Kurs grafika komputerowa Obsługa programów Adobe Photoshop i Illustrator
- Teledetekcyjne metody inwentaryzacji
- Obsługa tachimetru jednoosobowego i skanera laserowego

Realizacja staży w przedsiębiorstwach dla 75 uczniów – warunki:
- długość stażu wynosi 150 godzin,
- stypendium stażowe dla każdego uczestnika,
- koszty (dojazd, badania lekarskie, szkolenia) pokrywane są z funduszu projektu.

Realizacja zadań w 2023 r. 

Zajęcia specjalistyczne, kursy i szkolenia dla uczniów:
- Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 60 godzin,
- Kosztorysowanie prac budowlanych w zakresie tworzenia terenów zieleni - 1 grupa x 30 godzin,
- Operator BSL wraz z egz. ULC – 2 grupy x 22 godzin /w tym: 16 godzin zajęć grupowych, 6 godzin indywidualnych/,
- Zarządzanie mała firmą – 1 grupa x 40 godzin,
- Profesjonalna sekretarka – 1 grupa x 40 godzin,
- Program magazynowy dla logistyków – 2 grupy x 20 godzin,
- Uproszczone formy rachunkowości, szkolenie częściowo realizowane metodą e-learningu z wykorzystaniem platformy Moodle – 1 grupa x 30 godzin,
- 5.Kurs obsługi programu, Moduł Finansowo-Księgowy – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Handel – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Środki trwałe – 1 grupa x 20 godzin,
- Kurs obsługi programu, Moduł Kadry i Płace–1 grupa x 20 godzin,
- Jak założyć i prowadzić własną firmę – 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs obsługi programu Płatnik – 1 grupa x 20 godzin,
- Symulacja mikroprzedsiębiorstwa – 1 grupa x 30 godzin,
- Analityk finansowy – 1 grupa x 15 godzin,
- Asystent samodzielnego księgowego, szkolenie częściowo realizowane metodą e-learningu - 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs Visual Marchidisingu i projektowania witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym   – 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs tworzenia witryn sklepowych wraz z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa x 30 godzin,
- Kurs wózki widłowe wraz z egzaminem UDT - 3 grupy x 61 godzin,
- Barista I stopień - 1 grupa x 30 godzin,
- Barista II stopień - 1 grupa x 30 godzin,
- Barman - 2 grupy x 60 godzin,
- Dekoracje cukiernicze - 1 grupa x 60 godzin,
- Kurs sushi - 1 grupa x 40 godzin,
- Kurs decupage z elementami wystroju stołu - 1 grupa x 40 godzin,
- Przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 160 godzin,
- Kreatywny hotelarz z elementami e-marketingu i sweetdecor - 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs kelnerski - 1 grupa x 50 godzin,
- Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji zawodowych - 1 grupa x 40 godzin,
- Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji zawodowych - 1 grupa x 40 godzin,
- Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych -przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji - 1 grupa x 40 godzin,
- Excel w praktyce. Zaawansowane zastosowanie arkusza - 1 grupa x 30 godzin,
- Projektowanie grafiki komputerowej wraz z egzaminem ZSK - 1 grupa x 120 godzin,
- Budowa dronów wraz z egzaminem zewnętrznym – 2 grupy x 40 godzin.

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych:
- Kurs płacowy dla zaawansowanych
- Kurs kadry i płace w praktyce
- Kurs administrowania Windows Server.

Realizacja staży w przedsiębiorstwach dla 75 uczniów – warunki:
- długość stażu wynosi 150 godzin,
- stypendium stażowe dla każdego uczestnika,
- koszty (dojazd, badania lekarskie, szkolenia) pokrywane są z funduszu projektu.

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz