foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

"Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro - II edycja"

  1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II edycja”.
  2. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
  3. Projekt realizowany jest pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej.
  4. Beneficjentem projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk a Partnerem projektu Gmina Miejska Biała Podlaska miasto na prawach powiatu/Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej.
  5. Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele  Technikum nr  1 w Zespole  Szkół Zawodowych  nr 1 w Białej Podlaskiej
  6. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 310 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia do dnia 31.08.2022 r.
  7. Grupę  docelową  projektu  stanowi  333  osób:  23  nauczycieli  kształcenia  zawodowego  oraz 310 uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej.
  8. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.
  9. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz