foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

jpmhapgoobciaagh

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej

Projekt „STAŻ ZAGRANICZNY DROGĄ DO KARIERY ZAWODOWEJ”

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047588

          projekt staży zagranicznych finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach programu Erasmus+

 

Formularz zgłoszeniowy                                                                          Regulamin rekrutacji

 

W ramach projektu  56 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik hotelarstwa, technik logistyk i technik geodeta. – weźmie udział w czterotygodniowych stażach zawodowych we Włoszech.

Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom – dzięki stażom odbytym za granicą - zdobycia  nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenia kompetencji osobistych. Cele drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (50-godzinny kurs języka włoskiego)  i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy podzieleni na trzy grupy, wyjadą do Włoch.

W czerwcu 2019 r. wyjedzie grupa nr 1 licząca 19 stażystów pod opieką 2 przedstawicieli szkoły; w październiku 2019 r. grupa nr 2 (licząca 19 stażystów pod opieką 2 przedstawicieli szkoły); a w listopadzie 2019 r. - grupa nr 3 licząca18 stażystów i 2 opiekunów.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

 

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego  i kulturowego; koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu są finansowane przez szkołę ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wszelkich informacji udziela nauczycielka- p. Marzena Mierzwa

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz